Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/KRASP.jpg

W dniach 17-18 listopada Uniwersytet SWPS będzie gospodarzem obrad Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Po raz pierwszy uczelnia niepubliczna będzie gościć rektorów uczelni akademickich z całego kraju. Powierzenie nam organizacji spotkania i możliwość goszczenia tak znamienitego grona osób poczytujemy sobie za wyróżnienie.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego

Zadaniem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) są działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury poprzez działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji oraz reprezentowanie wspólnych interesów uczelni członkowskich.

Na posiedzeniach KRASP rektorzy publicznych i niepublicznych akademickich szkół wyższych omawiają najistotniejsze kwestie związane z działalnością edukacyjną i analizują wyzwania, jakie stoją przez środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych z nich jest jakość kształcenia. Jakie stworzyć mechanizmy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki; jak zintegrować system oświaty z kształceniem w szkołach wyższych; jak prowadzić efektywną politykę kadrową na uczelniach – to tylko niektóre z pytań, jakie stoją przed rektorami polskich uczelni.

W czasie spotkania poruszone zostaną także sprawy dotyczące społecznej odpowiedzialności uczelni, komunikacji środowiska akademickiego ze społeczeństwem, akredytacji i rankingów, sportu akademickiego oraz efektywnego wykorzystania i rozwoju infrastruktury badawczej.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się 1,3 miliona osób, co stanowi około 70% procent wszystkich studentów w Polsce.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP została utworzona w 1997 r. przez rektorów szkół wyższych posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

Pełni fukcję głównego reprezentanta i ciała opiniodawczego sektora szkolnictwa wyższego. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym upoważnia organizację do podejowania własnych inicjatyw i przedkładania organom władzy publicznej uwag i spostrzeżeń odnośnie ważnych spraw szkolnictwa wyższego. Efektem prac 7 komisji merytorycznych, Zespołu Bolońskiego oraz Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP jest 220 opinii na temat aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz około 30 uchwał rocznie.

Obecnie do organizacji należy 107 rektorów szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych, oraz 10 członków stowarzyszonych.

Organizacja zrzesza rektorów poszczególnych typów szkół wyższych:

 • uniwersytetów
 • uczelni technicznych
 • uczelni rolniczych
 • uczelni pedagogicznych
 • uczelni ekonomicznych
 • uczelni medycznych
 • uczelni artystycznych
 • uczelni wychowania fizycznego
 • uczelni teologicznych
 • uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych
 • akademickich uczelni niepublicznych

Lokalizacja

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa