Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/KRASP.jpg

W dniach 17-18 listopada Uniwersytet SWPS będzie gospodarzem obrad Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Po raz pierwszy uczelnia niepubliczna będzie gościć rektorów uczelni akademickich z całego kraju. Powierzenie nam organizacji spotkania i możliwość goszczenia tak znamienitego grona osób poczytujemy sobie za wyróżnienie.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego

Zadaniem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) są działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury poprzez działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji oraz reprezentowanie wspólnych interesów uczelni członkowskich.

Na posiedzeniach KRASP rektorzy publicznych i niepublicznych akademickich szkół wyższych omawiają najistotniejsze kwestie związane z działalnością edukacyjną i analizują wyzwania, jakie stoją przez środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych z nich jest jakość kształcenia. Jakie stworzyć mechanizmy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki; jak zintegrować system oświaty z kształceniem w szkołach wyższych; jak prowadzić efektywną politykę kadrową na uczelniach – to tylko niektóre z pytań, jakie stoją przed rektorami polskich uczelni.

W czasie spotkania poruszone zostaną także sprawy dotyczące społecznej odpowiedzialności uczelni, komunikacji środowiska akademickiego ze społeczeństwem, akredytacji i rankingów, sportu akademickiego oraz efektywnego wykorzystania i rozwoju infrastruktury badawczej.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się 1,3 miliona osób, co stanowi około 70% procent wszystkich studentów w Polsce.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP została utworzona w 1997 r. przez rektorów szkół wyższych posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

Pełni fukcję głównego reprezentanta i ciała opiniodawczego sektora szkolnictwa wyższego. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym upoważnia organizację do podejowania własnych inicjatyw i przedkładania organom władzy publicznej uwag i spostrzeżeń odnośnie ważnych spraw szkolnictwa wyższego. Efektem prac 7 komisji merytorycznych, Zespołu Bolońskiego oraz Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP jest 220 opinii na temat aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz około 30 uchwał rocznie.

Obecnie do organizacji należy 107 rektorów szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych, oraz 10 członków stowarzyszonych.

Organizacja zrzesza rektorów poszczególnych typów szkół wyższych:

 • uniwersytetów
 • uczelni technicznych
 • uczelni rolniczych
 • uczelni pedagogicznych
 • uczelni ekonomicznych
 • uczelni medycznych
 • uczelni artystycznych
 • uczelni wychowania fizycznego
 • uczelni teologicznych
 • uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych
 • akademickich uczelni niepublicznych

Lokalizacja

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa