Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marioli Dobrołowicz-Konkol

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 17 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marioli Dobrołowicz-Konkol pt.: „Zmiany tożsamości imigrantów w społeczeństwie zglobalizowanym: przykład polskich imigrantów w Belgii i Hiszpanii”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

listopad17 2016

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

Recenzenci

  • prof. dr hab. Maria Jarymowicz
  • prof. dr hab. Eugenia Mandal

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece uczelnianej. Recenzje oraz streszczenie rozprawy umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Psychologii.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

17 listopada 2016 r.
godz.13.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala N223