Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Spotkanie rektorów z całej Polski na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/KRASP.jpg

ARcxh

W dniach 17-18 listopada, w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, odbyły się dwudniowe obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Po raz pierwszy uczelnia niepubliczna gościła rektorów uczelni akademickich z całego kraju.

Jakość i umiędzynarodowienie polskich jednostek naukowych

– Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się 1,3 miliona osób, co stanowi około 70% procent wszystkich studentów w Polsce. Powierzenie nam organizacji spotkania i możliwość goszczenia tak znamienitego grona osób poczytujemy sobie za wyróżnienie – podkreśla rektor Uniwersytetu SWPS prof. Roman Cieślak.

Rektorzy dyskutowali między innymi sprawy związane z aktualnymi problemami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, zmianami w systemie oświaty oraz z kwestiami dotyczącymi nowych obszarów aktywności KRASP. Podczas spotkania omówiono m.in. projekt algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych, postęp prac nad projektem ustawy 2.0 oraz nowe zasady finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

– Stawiamy na jakość – mówił Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Do tej pory określała ją liczba studentów w danej jednostce, teraz będzie to proporcja pomiędzy liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych. Te uczelnie, w których na jednego pracownika naukowego będzie przypadać maksymalnie 13 studentów będą finansowane w najwyższym stopniu. W nowym algorytmie również po raz pierwszy zostały uwzględnione osiągnięcia naukowe dydaktyków. Stawiamy też na umiędzynarodowienie polskich jednostek naukowych. Szczególnie interesujący w tej chwili kierunek ekspansji to Chiny – dodał.

Zdecydowana większość naszych postulatów zgłoszonych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została uwzględniona. Uważam, że kierunek zmian i wprowadzenie ich 1 stycznia 2017 roku są dobre dla całego środowiska akademickiego. Nie ma na co czekać.

prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP

Wsparcie dla uczelni do czasu dostosowania się do nowych zasad finansowania

Ponadto na posiedzeniu KRASP podejmowano również kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności uczelni, komunikacji środowiska akademickiego ze społeczeństwem, akredytacji i rankingów, sportu akademickiego oraz efektywnego wykorzystania i rozwoju infrastruktury badawczej.

– W tej chwili pracujemy nad ogłoszeniem konkursu adresowanego do wszystkich uczelni, a w szczególności do tych, które stracą na nowym algorytmie finansowań – wyjaśniał minister Jarosław Gowin. – Chcemy stworzyć im szansę na ten okres przejściowy, zanim dostosują się do nowego algorytmu. Na konkurs przeznaczymy od 500 do 750 milionów.

Udział w wydarzeniu wzięli wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Teresa Czerwińska. W spotkaniu z przedstawicielami mediów uczestniczyli: prof. Jan Szmidt  przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś  honorowy przewodniczący KRASP, prof. Jerzy Woźnicki  przewodniczący Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, oraz prof. Roman Cieślak  rektor Uniwersytetu SWPS.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP została utworzona w 1997 r. przez rektorów szkół wyższych posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

Pełni fukcję głównego reprezentanta i ciała opiniodawczego sektora szkolnictwa wyższego. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym upoważnia organizację do podejowania własnych inicjatyw i przedkładania organom władzy publicznej uwag i spostrzeżeń odnośnie ważnych spraw szkolnictwa wyższego. Efektem prac 7 komisji merytorycznych, Zespołu Bolońskiego oraz Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP jest 220 opinii na temat aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz około 30 uchwał rocznie.

Obecnie do organizacji należy 107 rektorów szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych, oraz 10 członków stowarzyszonych.


cp logo   Źródło: www.centrumprasowe.swps.pl