Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Dzień humanisty w biznesie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/business_girl_2000_1316.jpg

Biznesowe kierunki studiów cieszą się coraz większą popularnością wśród osób planujących przyszłość zawodową. Humanistyczne wykształcenie i biznesowa wiedza to połączenie mile widziane na rynku pracy. Warsztaty i wykłady organizowane w ramach Dnia humanisty w biznesie mają przybliżyć specyfikę i praktyczny wymiar studiów biznesowych na Uniwersytecie SWPS. W programie wydarzenia znajdą się m.in. warsztaty z design thinking, planowania i organizacji eventów czy stymulowania innowacji społecznych w biznesie.

Dzień humanisty w biznesie to wydarzenie skierowane do uczniów szkół średnich oraz wszystkich osób zainteresowanych studiami biznesowymi.

To jednocześnie znakomita okazja, aby zapoznać się z innowacyjnymi kierunkami biznesowymi na Uniwersytecie SWPS (Zarządzenie i przywództwo oraz School of Ideas), a także perspektywami zawodowymi, które otwierają się przed absolwentami tych studiów.

Z kolei Uniwersytet SWPS Tour daje sposobność do zobaczenia naszej uczelni „od środka”, poznania kadry i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niedaleką studencką przyszłością.

Harmonogram


09.30–10.30Władza i odpowiedzialność – wykład wprowadzający | sala S304 | limit miejsc: 90 osób

10.45–12.00 – warsztaty tematyczne do wyboru:

12.00–12.30 – przerwa

12.30–13.45 – warsztaty tematyczne dla uczniów do wyboru:

Program

Władza i odpowiedzialność. Odpowiedzialność i władza

Istnienie władzy między ludźmi jest nieuniknione. A co jeśli pojawia się w relacjach między bliskimi sobie ludźmi? W relacjach z rodzicami, nauczycielami, szefami? Kto powinien wziąć odpowiedzialność za drugą osobę w tym układzie – sprawujący czy podlegający władzy? Jak uniknąć budowania związków opartych na asymetrii i jednocześnie zachować autorytet? Podczas wykładu o odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach posiadających władzę oraz budowaniu współodpowiedzialności wszystkich stron tej relacji.

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak – psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z władzą i przywództwem. Interesują ją zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Prowadzi badania nad konsekwencjami stosowania różnych strategii wpływu w relacji z osobami poddanymi władzy. Jako praktyk – trener i konsultant, specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące efektu sprawowania i podlegania władzy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego, psychologii zachowań politycznych i władzy oraz seminaria magisterskie.

Innowacje (społeczne) w biznesie 

Podczas zajęć przedstawiona zostanie idea innowacji społecznych. W części praktycznej zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie innowacyjnego rozwiązania określonego problemu społecznego. Będzie to okazja, aby poznać proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz tego, jak wygląda dalszy proces wdrażania i zarządzania nimi – zgodnie z ideą „od pomysłu do przemysłu”.

dr Konrad Maj – w pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym (głównie perswazją językową). W tym kontekście analizuje różnice między wpływem społecznym a manipulacją. Zajmuje się także skuteczną komunikacją i procesami grupowymi. Popularyzator nauki. Jest kierownikiem Centrum Innowacji na Uniwersytecie SWPS, którego zadaniem jest badaniem aktualnych trendów społecznych i technologicznych. Zespół realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy, prowadzi analizy i ekspertyzy oparte o wyniki badań naukowych i wdrożenia innowacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Zaangażowanie i wytrwałość 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, co kryje się pod pojęciami motywacji, wytrwałości czy zaangażowania. Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna? Jakie czynniki zwiększają, a jakie obniżają poziom zaangażowania w pracy? Jak można stymulować motywację własną i innych osób? Na te i inne pytania dotyczące motywacji wypracujemy odpowiedzi podczas wspólnej pracy.

dr Ewa Jarczewska-Gerc – zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu, a także stresem i jego korelatami. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminarium magisterskie oraz zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych oraz wywiadu psychologicznego.

Podstawy projektowania i organizacji eventów

Nie tylko sprawna organizacja, lecz także wieloaspektowe przemyślenie oraz umiejętne zaprojektowanie eventu decydują o jego sukcesie. W trakcie warsztatu dowiemy się zatem, jakie czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę, rozpoczynając pracę nad przygotowaniem wydarzenia, co należy uwzględnić podczas strategicznego planowania oraz jakie sytuacje mogą nam przeszkodzić w osiągnięciu założonych celów. Spotkanie nie jest skierowane wyłącznie do osób, które chciałyby w przyszłości profesjonalnie zajmować się organizacją wydarzeń. Podstawowe umiejętności związane z projektowaniem eventów powinien obecnie posiadać każdy humanista.

dr Karol Jachymek – należy do kadry School of Ideas Uniwersytetu SWPS, nowoczesnego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji. Zajmuje się historią kultury, codzienności i kinematografii polskiej (w szczególności polskim kinem popularnym i kinem okresu PRL-u), zagadnieniem filmu jako świadectwa historycznego oraz problematyką ciała, płci i seksualności. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia poświęcone problematyce seksu w kinie polskim, analizie i interpretacji filmu, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz szeroko definiowanej kulturze (audio)wizualnej.

School of Ideas: wprowadzenie do metody design thinking

Podczas warsztatów przybliżymy koncepcję studiów w School of Ideas oraz przeprowadzimy ćwiczenia z pracy zespołowej i metody design thinking. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie projektu produktu/usługi w oparciu o kompetencje zróżnicowanego wewnętrznie zespołu i potrzeby użytkowników/odbiorców. Uczestnictwo w warsztacie jest znakomitą okazja, żeby poznać swoje mocne strony i sprawdzić umiejętność pracy koncepcyjnej w grupie zadaniowej.

dr Joanna Jeśman – kulturoznawczyni. Należy do kadry School of Ideas Uniwersytetu SWPS, nowoczesnego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji. Prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu. Zajmuje się wpływem medycyny i nowoczesnych biotechnologii na społeczeństwo. Interesuje się sztuką i jej rolą we współczesnym świecie, a także prospołecznymi działaniami edukacyjnymi w zakresie ekologii oraz relacji z innymi gatunkami. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu studiów nad nauką, strategii emancypacyjnych, studiów nad zwierzętami oraz metodyki nauczania akademickiego dla doktorantów. 

Termin i miejsce

28 listopada 2016 r. (poniedziałek), godz. 9.30–13.45

Uniwersytet SWPS, Ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

Kontakt

Monika Śliwińska
Koordynator Strefy Młodzieży w Warszawie

tel. kom. 502 599 666
e-mail: [email protected]