Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dzień humanisty w biznesie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/business_girl_2000_1316.jpg

Biznesowe kierunki studiów cieszą się coraz większą popularnością wśród osób planujących przyszłość zawodową. Humanistyczne wykształcenie i biznesowa wiedza to połączenie mile widziane na rynku pracy. Warsztaty i wykłady organizowane w ramach Dnia humanisty w biznesie mają przybliżyć specyfikę i praktyczny wymiar studiów biznesowych na Uniwersytecie SWPS. W programie wydarzenia znajdą się m.in. warsztaty z design thinking, planowania i organizacji eventów czy stymulowania innowacji społecznych w biznesie.

Dzień humanisty w biznesie to wydarzenie skierowane do uczniów szkół średnich oraz wszystkich osób zainteresowanych studiami biznesowymi.

To jednocześnie znakomita okazja, aby zapoznać się z innowacyjnymi kierunkami biznesowymi na Uniwersytecie SWPS (Zarządzenie i przywództwo oraz School of Ideas), a także perspektywami zawodowymi, które otwierają się przed absolwentami tych studiów.

Z kolei Uniwersytet SWPS Tour daje sposobność do zobaczenia naszej uczelni „od środka”, poznania kadry i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niedaleką studencką przyszłością.

Harmonogram


09.30–10.30Władza i odpowiedzialność – wykład wprowadzający | sala S304 | limit miejsc: 90 osób

10.45–12.00 – warsztaty tematyczne do wyboru:

12.00–12.30 – przerwa

12.30–13.45 – warsztaty tematyczne dla uczniów do wyboru:

Program

Władza i odpowiedzialność. Odpowiedzialność i władza

Istnienie władzy między ludźmi jest nieuniknione. A co jeśli pojawia się w relacjach między bliskimi sobie ludźmi? W relacjach z rodzicami, nauczycielami, szefami? Kto powinien wziąć odpowiedzialność za drugą osobę w tym układzie – sprawujący czy podlegający władzy? Jak uniknąć budowania związków opartych na asymetrii i jednocześnie zachować autorytet? Podczas wykładu o odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach posiadających władzę oraz budowaniu współodpowiedzialności wszystkich stron tej relacji.

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak – psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z władzą i przywództwem. Interesują ją zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Prowadzi badania nad konsekwencjami stosowania różnych strategii wpływu w relacji z osobami poddanymi władzy. Jako praktyk – trener i konsultant, specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące efektu sprawowania i podlegania władzy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego, psychologii zachowań politycznych i władzy oraz seminaria magisterskie.

Innowacje (społeczne) w biznesie 

Podczas zajęć przedstawiona zostanie idea innowacji społecznych. W części praktycznej zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie innowacyjnego rozwiązania określonego problemu społecznego. Będzie to okazja, aby poznać proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz tego, jak wygląda dalszy proces wdrażania i zarządzania nimi – zgodnie z ideą „od pomysłu do przemysłu”.

dr Konrad Maj – w pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym (głównie perswazją językową). W tym kontekście analizuje różnice między wpływem społecznym a manipulacją. Zajmuje się także skuteczną komunikacją i procesami grupowymi. Popularyzator nauki. Jest kierownikiem Centrum Innowacji na Uniwersytecie SWPS, którego zadaniem jest badaniem aktualnych trendów społecznych i technologicznych. Zespół realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy, prowadzi analizy i ekspertyzy oparte o wyniki badań naukowych i wdrożenia innowacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Zaangażowanie i wytrwałość 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, co kryje się pod pojęciami motywacji, wytrwałości czy zaangażowania. Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna? Jakie czynniki zwiększają, a jakie obniżają poziom zaangażowania w pracy? Jak można stymulować motywację własną i innych osób? Na te i inne pytania dotyczące motywacji wypracujemy odpowiedzi podczas wspólnej pracy.

dr Ewa Jarczewska-Gerc – zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu, a także stresem i jego korelatami. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminarium magisterskie oraz zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych oraz wywiadu psychologicznego.

Podstawy projektowania i organizacji eventów

Nie tylko sprawna organizacja, lecz także wieloaspektowe przemyślenie oraz umiejętne zaprojektowanie eventu decydują o jego sukcesie. W trakcie warsztatu dowiemy się zatem, jakie czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę, rozpoczynając pracę nad przygotowaniem wydarzenia, co należy uwzględnić podczas strategicznego planowania oraz jakie sytuacje mogą nam przeszkodzić w osiągnięciu założonych celów. Spotkanie nie jest skierowane wyłącznie do osób, które chciałyby w przyszłości profesjonalnie zajmować się organizacją wydarzeń. Podstawowe umiejętności związane z projektowaniem eventów powinien obecnie posiadać każdy humanista.

dr Karol Jachymek – należy do kadry School of Ideas Uniwersytetu SWPS, nowoczesnego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji. Zajmuje się historią kultury, codzienności i kinematografii polskiej (w szczególności polskim kinem popularnym i kinem okresu PRL-u), zagadnieniem filmu jako świadectwa historycznego oraz problematyką ciała, płci i seksualności. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia poświęcone problematyce seksu w kinie polskim, analizie i interpretacji filmu, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz szeroko definiowanej kulturze (audio)wizualnej.

School of Ideas: wprowadzenie do metody design thinking

Podczas warsztatów przybliżymy koncepcję studiów w School of Ideas oraz przeprowadzimy ćwiczenia z pracy zespołowej i metody design thinking. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie projektu produktu/usługi w oparciu o kompetencje zróżnicowanego wewnętrznie zespołu i potrzeby użytkowników/odbiorców. Uczestnictwo w warsztacie jest znakomitą okazja, żeby poznać swoje mocne strony i sprawdzić umiejętność pracy koncepcyjnej w grupie zadaniowej.

dr Joanna Jeśman – kulturoznawczyni. Należy do kadry School of Ideas Uniwersytetu SWPS, nowoczesnego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji. Prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu. Zajmuje się wpływem medycyny i nowoczesnych biotechnologii na społeczeństwo. Interesuje się sztuką i jej rolą we współczesnym świecie, a także prospołecznymi działaniami edukacyjnymi w zakresie ekologii oraz relacji z innymi gatunkami. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu studiów nad nauką, strategii emancypacyjnych, studiów nad zwierzętami oraz metodyki nauczania akademickiego dla doktorantów. 

Termin i miejsce

28 listopada 2016 r. (poniedziałek), godz. 9.30–13.45

Uniwersytet SWPS, Ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

Kontakt

Monika Śliwińska
Koordynator Strefy Młodzieży w Warszawie

tel. kom. 502 599 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.