Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Konrada Bociana

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Zamiejscowego w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 16 grudnia 2016 r. w sopockiej siedzibie uczelni (aula 209) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Konrada Bociana pt.: „Wpływ własnego interesu na moralne oceny cudzych zachowań”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

grudnia16 2016

Sopot

Promotor

  • prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Promotor pomocniczy

  • dr Michał Parzuchowski

Recenzenci

  • dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
  • dr hab. Robert Balas

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece uczelnianej.

pdf ico  Streszczenie.pdf
pdf ico  recenzja prof. M. Bilewicza
pdf ico  recenzja prof. R. Balasa

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

16 grudnia 2016 r., godz. 13.30

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16, Sopot, aula 209