Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dofinansowanie na innowację społeczną

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/ideas.jpg

Chcesz zmienić coś w swoim otoczeniu, lecz brakuje Ci środków na jego realizację? Chodzi Ci po głowie pomysł na innowację społeczną, ale nie wiesz, jak go zrealizować? Do 16 stycznia 2017 roku trwa nabór na pomysły innowacji społecznych w ramach projektu „Akcja Inkubacja”. Zwycięskie projekty otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i techniczne oraz dofinansowanie w wysokości od 5000 do 80 000 złotych!

Organizatorem konkursu jest ECORYS Polska. Uniwersytetu SWPS jest partnerem projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

akcja inkubacja logo

Cele projektu

Projekt „Akcja Inkubacja” ma pobudzić do aktywności podmioty i osoby z różnych środowisk, zwłaszcza studentów, wspierając ich w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia czy metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:

 • zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej;
 • kształcenie postaw przedsiębiorczych i wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej;
 • wsparcie kobiet w podejmowaniu kształcenia zawodowego;
 • rozwiązania umożliwiające współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami.

Kto jest odbiorcą?

Uczniowie, studenci i absolwenci poza rynkiem pracy chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się i pracujący poniżej swoich kwalifikacji.

Dofinansowanie otrzymać może właściwie każdy, a działania kierowane są w dużej mierze do studentów. Projekt zgłosić może nawet pojedyncza osoba, zachęcamy jednak do tworzenia zespołów.

 

Korzyści dla uczestników

W ramach projektu grantowego pomysłodawcom udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe:

 • warsztaty kreacji,
 • warsztaty inspiracji,
 • spotkania burzomózgowe,
 • panele konsultacyjne,
 • indywidualne konsultacje z ekspertami,
 • warsztaty tematyczne,
 • mentoringi opiekuna innowacji,
 • przestrzeń do pracy – Strefy Inkubacji Innowacji Społecznych na wydziałach Uniwersyetu SWPS – Warszawa, Sopot, Poznań, Wrocław i Katowice.

Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant od 5000 do 80 000 złotych!

inkubacja logotypy3

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
www.akcjainkubacja.pl