Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Impact of behavior change interventions in real world settings

float_intro: images-old/Psychology_happy_2000x1316.jpg

Psychologia zdrowia zajmuje się badaniem wpływu czynników psychologicznych, behawioralnych oraz kulturowych na ogólny stan zdrowia, w tym zdrowie psychiczne. Celem psychologów zdrowia jest zarówno przedłużenie życia, jak i podniesienie jego jakości poprzez promowanie zdrowia psychicznego oraz interwencje psychologiczne. W wykładzie „Od badań naukowych do praktyki: wpływ interwencji behawioralnych w rzeczywistych sytuacjach” prof. Aleksandra Łuszczyńska przedstawi osiągnięcia psychologii zdrowia oraz aktualne, palące problemy z tej dziedziny.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Wyzwania humanistyki XXI wieku” organizowanego przez Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

wykład

styczeń
20 2017

Warszawa

 

From research to practice: the impact of behavior change interventions in real world settings

Using the theory of scientific revolutions (Kuhn, 1962), which argues that the evolution of scientific theory emerges from a changing intellectual environment and technological possibilities, rather than straightforward accumulation of knowledge, this talk introduces the achievements and current burning issues in the area of health psychology: our ‘normal science’, emerging anomalies, crisis in research and a call for a new paradigm, as well as scientific revolutions required.

Health psychology is very good in accumulating evidence for interventions that change health outcomes, clarifying new constructs and mechanisms through which they operate and influence health, and identifying techniques of behavior change. However, recent systematic reviews and meta-analyses raise many doubts. In particular, the effects obtained in the psychosocial health promotion interventions may be of low significance. So low, that they do not translate into an increased life expectancy and a better quality of life. Furthermore, when long-term follow-ups are carefully investigated, it turns out that the results of interventions show non-significant effects. Increasing the number of the intervention components does not translate into larger effects (and sometimes translates into smaller effects). As anomalies accumulate, researchers try to tackle them with refocusing their studies using implicit processes-based techniques in health promotion interventions or they redefine health as the results of dyadic (rather than individual) processes. The revolution, however, requires a paradigm shift.

This lecture proposes that such a shift could occur if, apart from the traditional focus on psychosocial theories to develop health promoting intervention, we used implementation theories and identified crucial implementation conditions, which may be responsible for the effect of these interventions. For example, strategies used to reach the target population, secure the choice of most effective implementation strategies, adopt the intervention by target staff and organization, secure low costs, high consistency, and long-term maintenance of interventions may be as relevant as psychosocial theory-based mechanisms and intervention components.

Prof. Aleksandra Łuszczyńska  Uniwersytet SWPS i University of Colorado, USA

Wybitna badaczka zajmująca się psychologią zdrowia i psychologią kliniczną. Interesuje się psychologicznymi wyznacznikami zachowań zdrowotnych (dieta, aktywność fizyczna, zachowania szkodliwe dla zdrowia, badania przesiewowe) oraz czynnikami poprawiającymi jakość życia wśród osób, które przeżyły skrajny stres lub zmagają się chorobą przewlekłą. Projektuje interwencje służące zmianie zachowań, przekonań i poprawie zdrowia oraz ocenia ich efektywność. W ramach projektu TEMPEST kierowała zespołem przygotowującym program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci oraz młodzieży w krajach europejskich.

Należy do AkademiaNet – prestiżowej, internetowej bazy ponad 1600 najbardziej utalentowanych badaczek z całego świata. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma „Anxiety, Stress & Coping”, „Applied Psychology: Health and Well-being”, oraz członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka książek: „Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają” (2004), „Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne” (2007), „Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne” (2016), a także wielu artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, m.in.: „Health Psychology”, „Social Science and Medicine”, „Journal of Behavioral Medicine”.

Kiedy szkoła wyższa staje się uniwersytetem? Kiedy potrafi połączyć dziasłalność edukacyjną z rozwojem naukowym. W takiej atmosferze studenckij oddychają pełnią piersią, czują, że nie tylko otrzymują wiedzę, lecz także współtworzą ją z naszymi badaczami

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS goszczą wybitnych naukowców z całego świata. Prof. Łuszczyńska, ceniona specjalistka zajmującą się psychologią zdrowia, wygłosi trzeci wykład w serii „Wyzwania humanistyki XXI wieku”.

 

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Wyzwania humanistyki XXI wieku

Wyzwania humanistyki XXI wieku to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin mających związek z szeroko pojętą humanistyką. Prelekcje są organizowane głównie z myślą o uczestnikach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, jednakże mają formę otwartych spotkań, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych.

Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta i profesjonalne wsparcie merytoryczne.

Więcej o studiach doktoranckich »

Najbliższe spotkanie: 26 czerwca 2017 r., Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display, Professor Peggy Levitt.

Termin i miejsce

20 stycznia 2017 r. (piątek), godz. 17:00, Aula im. Profesora Pietrasińskiego, S306
Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31