Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Drzewieckiej

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 3 marca 2017 r. o godz. 14.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Drzewieckiej pt. „Przywództwo polityczne: między percepcją a preferencjami. Badania międzykulturowe w typologii stylów przewodzenia Daniela Golemana”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

marzec
3 2017

Warszawa

Promotor

  • dr hab. Wojciech Cwalina

Recenzenci

  • prof. dr hab. Barbara Kożusznik

  • dr hab. Krystyna Adamska

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece uczelnianej. Recenzje oraz streszczenie rozprawy umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Psychologii.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

3 marca 2017 r., godz. 14.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala S302