Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zawód: Radca Prawny – spotkanie z mec. W. Chróścikiem

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/lawyer.jpg

Jak wielu studentów prawa zdaje aplikacje radcowskie? Na czym polega ten zawód i jakie daje perspektywy? Jakie są szanse i zagrożenia dla studentów prawa uczelni prywatnych w opinii czołowego radcy prawnego? Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej zaprasza 24 marca na spotkanie z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych z mec. Włodzimierzem Chróścikiem. Wstęp wolny!

spotkanie

marzec24 2017

Warszawa

 

Tematyka spotkania

Podczas wykładu będziemy rozważać jakie są zalety studiowania prawa na uczelni niepublicznej, jakie dzięki temu można mieć perspektywy zawodowe oraz przede wszystkim – czy studenci prawa w ogóle myślą o zdawaniu na aplikacje? Mec. Włodzimierz Chróścik scharakteryzuje zawód radcy prawnego oraz opowie o możliwościach, jakie pojawiają się po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Będzie można także dowiedzieć się więcej samych szczegółów o przebiegu aplikacji i wyzwaniach, jakie stoją przed aplikantami.

Zastanowimy się również, czy istnieją – a jeśli tak, to jakie – zagrożenia czyhające na studentów prawa oraz w jaki sposób uczelnie niepubliczne mogą zachęcić swoich studentów do zdawania na aplikacje prawnicze. Wystąpienie mec. Chróścika zostanie poprzedzone krótkimi referatami członków Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS. Dominika Jakowiecka przeanalizuje dane statystyczne dotyczące zdawalności na aplikacje prawnicze oraz pozycje uczelni niepublicznych w tym zakresie. Beata Gruza rozważy natomiast perspektywy studentów prawa oraz ich wizje swoich karier zawodowych – czy studenci prawa zastanawiają się nad zdawaniem na aplikacje prawnicze, czy wolą wybrać inną ścieżkę kariery?

Prelegenci

wlodzimerz chroscik

mec. Włodzimierz Chróścik

Prawnik, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów oraz ich odpowiedzialności, doradca w zakresie zawiązywania spółek, prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych, doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych, autor opracowań z zakresu prawa handlowego i postępowań spornych.

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i bezpośrednim nadzorze nad spółkami, zdobyte w wyniku zasiadania w radach nadzorczych oraz zarządach spółek. W 2015 r. w gronie 50 najbardziej wpływowych prawników w rankingu prowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną” .

Dominika Jakowiecka

studentka V roku prawa na Uniwersytecie SWPS, członek Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej oraz Studenckiej Poradni Prawnej, absolwentka studiów I stopnia kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Beata Gruza

studentka V roku prawa na Uniwersytecie SWPS, członek Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej oraz Studenckiej Poradni Prawnej, Specjalista ds. obsługi prawno-administracyjnej na Uniwersytecie SWPS, absolwentka studiów I stopnia kierunków administracja i ekonomia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Termin i miejsce

24 marca 2017 r. (piątek), aula im. T. Tomaszewskiego, godz. 13:30.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa