Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Drzwi Otwarte w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Katowice-wyklad.jpg

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy wrześniowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy wymiany międzynarodowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i wykładach oraz do rozmowy z wykładowcami i studentami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. Wstęp wolny, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Drzwi Otwarte

wrzesień9 2017

Katowice

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS rozpoczną się o godz. 10.00. Do dyspozycji kandydatów będą wykładowcy Wydziału Zamiejscowego w Katowicach oraz pracownicy administracyjni i studenci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadawane pytania.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie SWPS będą mogły wziąć udział w tzw. SWPS Tour. Podczas zwiedzania uczelni studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, laboratorium oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury. Na miejscu będzie dostępny koordynator ds. osób niepełnosprawnych, który opowie o możliwościach studiowania. Kandydaci będą mogli zobaczyć również miejsca, w których nasi studenci chętnie spędzają czas.

Program

10.00 – przywitanie uczestników przez władze uczelni | aula

10.15 – wykład z zakresu psychologii | aula

11.30-12.00 – SWPS Tour oraz przerwa kawowa

12.00-13.30 – warsztaty dla kandydatów na studia wyższe

zobacz też:

12.00-13.30 i 14.00-15.30 - warsztaty Strefy Psyche dla absolwentów 

WARSZTATY DO WYBORU:

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

12.00 – warsztat | sala 012

Psychologia sądowa

12.00 – warsztat | sala 203

Psychologia w biznesie i organizacjach

12.00 – warsztat | sala 111

12.00 – warsztat | sala 204

Psychologia - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Psychokryminalistyka - studia I stopnia
21 kierunków studiów podyplomowych

Sprawdź ofertę studiów Uniwersytetu SWPS w Katowicach » 

Wykład


Badanie rzeczywistości społecznej jako środek do jej doskonalenia

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymaga od nas nieustających wysiłków badawczych. Nie wystarczy,  że wydaje nam się że „tak jest” bo wszyscy nasi znajomi „tak robią i tak mówią”. Musimy zbadać zjawisko na szerszej populacji, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli zastosować wyniki do zaprojektowania i wprowadzenia odpowiednich zmian oraz innowacji społecznych. Podczas wykładu dowiecie się w jaki sposób badać, interpretować wyniki i projektować innowacje w różnych dziedzinach życia społecznego.

malgorzata wojcik

dr Małgorzata Wójcik

Dr nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: Interwencja edukacyjna „Bliżej" (www.blizej.org), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” (www.inkla.pl) w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Drużyny anty-przemocowe” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz podręczników.

Warsztaty


Stres we współczesnym świecie, czyli jak sobie skutecznie  radzić z zagrożeniami i wyzwaniami dnia codziennego – teoria i praktyka
UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC

Warsztat ma na celu zaprezentowanie współczesnego rozumienia zjawiska, jakim jest stres psychologiczny oraz indywidualnych i środowiskowych wyznaczników efektywnego radzenia sobie ze stresem w różnych obszarach życia jednostki (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

W ramach części praktycznej zajęć, zaprezentowane zostaną sposoby radzenia sobie ze stresem, a także uwarunkowania i skutki doświadczania stresu przez człowieka w życiu codziennym.

Wskazane zostaną możliwości współczesnej psychologii w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, a także optymalizowania funkcjonowania jednostki w czasach, w których uniknięcie stresu nie jest możliwe.

dr Patrycja Stawiarska – psycholog, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia. Interesuje się problematyką funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu zawodowego, wypalenia zawodowego, zagrożenia utratą zdrowia i w sytuacji doświadczania choroby, a także poszukiwaniem czynników zdrowia w nurcie salutogenetycznym.

Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych oraz dwóch monografii: „Wolontariat społeczny. Perspektywa interdyscyplinarna”, „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Jest laureatką Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.


Umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania badań kryminalistycznych

Bycie biegłym to pasja, wiedza i predyspozycje. Uczestnicy zapoznają się, z wymaganiami niezbędnymi do zabezpieczania śladów i wydawania opinii kryminalistycznych. Omawiając poszczególne dyscypliny będzie można sprawdzić czy posiadane predyspozycje umożliwiają bycie specjalistą w tej dziedzinie. Następnym krokiem będzie określenie jaką wiedzą trzeba dysponować  by  można wykonywać takie badania.

Ponadto prozmawiamy o tym jak w kryminalistyce  można połączyć procedury Norm ISO i indywidualny charakter każdej sprawy.  

mgr Beata Wójcik – biegły z zakresu badan daktyloskopijnych, wizualizacji śladów, badań struktury materiałów i rękawiczek. Operator i koordynator systemów AFIS. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podinspektor Policji w st. sp. Przez 14 lat była zastępcą Naczelnika LK KWP Katowice i jednoczenie Kierownikiem Jakości zgodnie z Normą 17025.


Randkowanie 2.0 – o atrakcyjności, pierwszym wrażeniu, związkach oraz Internecie

Marzymy o znalezieniu swojej drugiej połówki i romantycznej miłości. Przejście przez życie razem jest nie tylko łatwiejsze, ale dla większości z nas, po prostu, przyjemniejsze. Dlatego dużo energii poświęcamy na znalezienie właściwego partnera życiowego.

Od 1650 roku, kiedy to powstało pierwsze biuro matrymonialne, wiele się zmieniło. Dzisiaj już raczej rodzice nie wybierają z kim mamy się spotykać, a ogłoszenia matrymonialne w prasie są rzadkością. Nastał czas portali randkowych oraz aplikacji mobilnych, które idealnie wykorzystują ludzką niecierpliwość, życie w biegu oraz pragnienie zażegnania samotności.

Środki nawiązywania kontaktu ewoluują, ale wiele mechanizmów psychologicznych nie zmienia się w czasie i chociażby dlatego warto je znać.

Podczas warsztatów nie tylko dowiecie się jak niektórzy badacze oceniają skuteczność portali randkowych w budowaniu związków, ale przede wszystkim doświadczycie, jak ulegamy pierwszemu wrażeniu oraz usłyszycie jakie mechanizmy są za to odpowiedzialne.

Poznacie odpowiedź na pytanie czym jest atrakcyjność interpersonalna i jakie czynniki, według psychologii ewolucjonistycznej, mają wpływ na wybór partnera przez kobiety i przez mężczyzn.

mgr Krzysztof Wadas – psycholog społeczny, marketingowiec, a jednocześnie ekonomista i trener biznesu. Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją wiedzę i kompetencje w obszarze marketingu od lat z sukcesem wykorzystuje w pracy z polskimi markami. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu w firmie z branży retail. Dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc zajęcia ze studentami na Uniwersytecie SWPS na specjalności psychologia biznesu.


Rola psychologa we współpracy z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesu

Zawód psychologa, dawniej kojarzony głównie z psychologią kliniczną i przysłowiową kozetką, współcześnie odgrywa ważną rolę w życiu przedsiębiorstw.

O rolach jakie pełnią psycholodzy biznesu we współczesnych organizacjach, o zastosowaniach wiedzy psychologicznej w budowaniu zespołów, tworzeniu kampanii reklamowych, motywowaniu pracowników i rozwiązywaniu złożonych problemów organizacji opowie psycholog - praktyk biznesu.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie możliwości zastosowania wiedzy psychologicznej w świecie biznesu.

mgr Bruno Żółtowski – Dyrektor Zarządzający SILLEO, psycholog biznesu, trener, coach. Pracuje głównie z managerami, zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Uczy nowych kompetencji, wspiera w podejmowaniu decyzji, pomaga wprowadzać zmiany. Pracuje dla międzynarodowych korporacji, prowadząc sesje coachingowe dla dyrektorów, managerów i specjalistów, a także jako asesor w procesach ACDC.

Termin i miejsce

9 września 2017 r. godz. 10.00-14.00
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Monika Bazan
Specjalista ds. rekrutacji
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.