Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja-2017.jpg

Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności akademickiej, ale przede wszystkim studentów rozpoczynających studia. To również okazja do podsumowań minionego roku akademickiego i początek realizacji nowych planów.

Do udziału w tegorocznej uroczystości zaproszeni zostali znamienici goście, przedstawiciele środowiska akademickiego, świata nauki i biznesu, administracji publicznej i samorządowej. Wykład inauguracyjny pt. „Universities and Liberal Freedom in Central Europe” wygłosi prof. Michael Ignatieff - wybitny historyk, wielokrotnie nagradzany pisarz, polityk, międzynarodowy komentator współczesnych zagadnień demokracji, praw człowieka i sprawowania rządów, obecnie pełniący funkcję Rektora i Prezydenta Central European University w Budapeszcie.

Inauguracja

październik6 2017

Warszawa

Program uroczystości

Uroczystość zainauguruje JM Rektor Uniwersytetu SWPS, który powita przybyłych gości i społeczność naszej uczelni. Po krótkim przemówieniu, zostaną wręczone Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne za rok akademicki 2016/2017 wyróżniającym się pracownikom Uniwersytetu SWPS.

Kolejnym elementem programu będzie uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku, którą poprowadzi Prorektor ds. dydaktyki prof. Sylwiusz Retowski.

cieslak2

Po krótkich wystąpieniach przedstawicieli samorządu studenckiego i doktoranckiego, JM Rektor prof. Roman Cieślak ogłosi otwarcie roku akademickiego 2017/2018.

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosi prof. Michael Ignatieff pt. „Universities and Liberal Freedom in Central Europe” [Uniwersytety i wolność liberalna w Europie Środkowej]. Uroczystość uświetni oprawa muzyczna w wykonaniu Chór Uniwersytetu SWPS pod batutą dyrygent Pani Ewy Mackiewicz.

michael ignatieff

prof. Michael Ignatieff - Rektor Central European University w Budapeszcie

Urodzony w Kanadzie Michael Igniatieff jest profesorem uniwersyteckim, pisarzem oraz byłym politykiem. Tytuł licencjata w dziedzinie historii otrzymał na University of Toronto, tytuł magistra uzyskał na University of Cambridge, a tytuł doktorski na Harvard Unviersity. Ceniony za swój wkład w dziedzinę historii, wykładał na uniwersytetach w Cambridge, Oxford, Toronto oraz na Harvard University. Jedenaście uniwersytetów przyznało mu tytuł doctor honoris causa.

Jest autorem licznych książek i artykułów naukowych. Jego najważniejsze publikacje to: The Needs of Strangers [Potrzeby obcych] (1984), Scar Tissue [Blizna] (1992), Isaiah Berlin (1998), The Rights Revolution [Rewolucja praw człowieka] (2000), Human Rights as Politics and Idolatry [Prawa człowieka jako polityka i bałwochwalstwo] (2001), The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror [Mniejsze zło: etyka polityczna w dobie terroru] (2004), oraz Fire and Ashes: Success and Failure in Politics [Ogień i popiół: sukces i porażka w polityce] (2013).

W latach 2008 - 2011 był liderem Partii Liberalnej Kanady oraz liderem Oficjalnej Opozycji. Jest członkiem Qeen’s Privy Council for Canada [Tajnej Rady Kanady].

 

Termin i lokalizacja

6 października 2017 r., godz. 10.00

Uniwersytet SWPS
aula nr 214 im. prof. T. Tomszewskiego
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa