Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 we Wrocławiu

float_intro: images-old/2015/Blog/wro-inauguracja-2016-v1.jpg

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego oraz studenci rozpoczynający w październiku edukację we wrocławskiej filii naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Co gdy potencjał nie wystarcza? Wokół uwarunkowań osiągnięć twórczych” wygłosi dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr.

Inauguracja

październik10 2017

Wrocław

Program uroczystości

Uroczystość rozpocznie się tradycyjnie powitaniem znamienitych gości i wszystkich zgromadzonych. Krótkie przemówienia wygłoszą dziekani wrocławskiej filii naszej uczelni: prof. Katarzyna Byrka (nowy dziekan II Wydziału Psychologii) oraz prof. Monika Lawendowicz-Machnikowska (dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej).

Inauguracja to również okres podsumowań. Nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2016/17 otrzymają wyróżniający się studenci i pracownicy.

wro inauguracja 2016 v3

Po wystąpieniu przedstawiciela Rady Studentów oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze prof. Maciej Karwowski, który wygłosi wykład pt. „Co gdy potencjał nie wystarcza? Wokół uwarunkowań osiągnięć twórczych”.

Uroczystość uświetni występ zespołu wokalnego Piú Mosso.

 

wro inauguracja 2016 v5

Wykład inauguracyjny

Ludzkie osiągnięcia w ogóle, osiągnięcia twórcze zaś w szczególności są warunkowane szeregiem wzajemnie splątanych i niełatwych do oddzielenia czynników indywidualnych i społecznych. Psychologowie przez lata widzieli źródło kreatywnych sukcesów w intelektualnym potencjale - inteligencji, specyficznych zdolnościach właściwych określonym dziedzinom czy też bardziej ogólnej kreatywności. Wyniki współczesnych badań pokazują jednak, że tak rozumiany potencjał ma raczej status warunku koniecznego, niż wystarczającego dla faktycznych osiągnięć. Innymi słowy, choć niskie zdolności skutecznie zmniejszają szanse osiągnięć, zdolności wysokie wcale ich nie gwarantują.

W trakcie wykładu prezentowane będą dane empiryczne ilustrujące ten mechanizm oraz modelowe ujęcie "twórczości jako decyzji sprawczej”; aktywności, która jest warunkowana nie tylko przez zdolności, ale i przekonania o własnej skuteczności oraz wysokie wartościowanie działań twórczych.

258 maciej karwowski

O prelegencie

dr hab. Maciej Karwowski – profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz psychologicznych i edukacyjnych aspektów kreatywności. Autor, współautor i redaktor 11 książek - ostatnia Creative Self, zredagowana wraz z J.C. Kaufmanem ukazała się w tym roku nakładem Academic Press - oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Zastępca redaktora naczelnego Journal of Creative Behavior - najstarszego naukowego pisma poświęconego badaniom nad twórczością. Członek rad redakcyjnych pism poświęconych psychologii twórczości: „Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts”, „Creativity Research Journal”, „Thinking Skills and Creativity” a także „Review of General Psychology”. Współredaktor wydawanego w trybie Open Access pisma „Creativity: Theories - Research - Applications”.

Termin i lokalizacja

10 października 2017 r., godz. 12.00
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, aula im. W. Sterna