Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Dziekana

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 30 października 2017 r. o godz. 15.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Dziekana pt.: „Od rytuału do konfliktu. Żałoba posmoleńska oraz spór o krzyż żałobny jako wydarzenie medialne”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

październik
30 2017

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Wojciech Burszta – Uniwersytet SWPS

 

Recenzenci

  • dr hab. Iwona Kurz – Uniwersytet Warszawski

  • dr hab. Paweł Tański – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

30 października 2017 r., godz. 15.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala konferencyjna na I piętrze