Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kampania przeciw przemocy wobec kobiet z Uniwersytetem SWPS

float_intro: images-old/2015/Oferty-pracy/kobieta-piesc.jpg

Chociaż raporty ONZ wskazują na porównywalną liczbę populacji kobiet i mężczyzn na świecie, to właśnie przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Według badań opinii, co piąta kobieta w Polsce jest ofiarą przemocy, a najczęstszą jej formą jest przemoc w rodzinie. Od 25 listopada do 10 grudnia trwa kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” w ramach cyklicznej akcji „Biała Wstążka”. 4 grudnia na Uniwersytecie SWPS odbędzie się spotkanie z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Sylwią Spurek, która opowie o akcji, kampanii i idei, która przyświeca tegorocznej edycji. Wstęp wolny.

spotkanie

grudnia4 2017

Warszawa

Problem przemocy wobec kobiet nie maleje

Najczęstszą formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc w rodzinie. Co roku, jak wynika z danych Policji, jej ofiarą pada ponad 90 tysięcy osób, a 90 proc. osób dorosłych ofiar stanowią kobiety. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jednak przepisy nadal nie są wystarczające, by zniwelować zjawisko przemocy ze względu na płeć.

Przemoc w rodzinie pojawia się w polskich domach niezależnie od poziomu zarobków, wykształcenia, zajmowanego stanowiska czy miejsca zamieszkania. Problem nadal postrzegany jest niszowo, utożsamiany z tzw. marginesem. Uważa się niesłusznie, że przyczyną przemocy jest alkohol. Problem może być również postrzegany jako sprawa, o którą walczą wyłącznie kobiety. Dlatego organizatorm akcji zależy, by mężczyźni wyrazili solidarność i wzięli udział w akcji Biała Wstążka.

– W tegorocznej edycji kampanii pragniemy, by do grona aktywnych osób dołączyli mężczyźni. Zależy nam, aby wzięli udział w akcji „Biała Wstążka”, która została stworzona przez mężczyzn i do mężczyzn jest skierowana. To wyjątkowy gest, który otwarcie demonstruje dezaprobatę przeciwko przemocy wobec kobiet. Wszyscy możemy pokazać solidarność z kobietami, które doświadczają przemocy. Musimy im uwierzyć, oddać im wiarygodność i je wspierać – mówi Dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Akcja Biała Wstążka

W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę tzw. masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – Białą Wstążkę. W ten sposób wyraziło swój protest przeciwko krzywdzeniu kobiet i upamiętnili 24 kobiety, które zginęły dwa lata wcześniej tylko ze względu na swoją płeć. Ten szlachetny gest odbił się szerokim echem na całym świecie i również w Polsce znalazł wielu naśladowców. Podczas kampanii „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami, ale przede wszystkim wyrażając swój sprzeciw wobec wszystkich form przemocy ze względy na płeć.

Zbliżająca się kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Prelegentka

258 Sylwia Spurek

dr Sylwia Spurek

Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.). W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP). Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej.

Organizatorzy

 

2000x200 USWPS i RPO 

   

Termin i lokalizacja

4 grudnia 2017 r., godz. 14.00, sala S304

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31

Warszawa