Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Archanowicz-Kudelskiej

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 18 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Archanowicz-Kudelskiej pt.: „Badacze opinii i rynku: role zawodowe, biografie, wyzwania”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

grudzień
18 2017

Warszawa

Promotor

  • dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Recenzenci

  • dr hab. Marek Gorzko, prof. AP

  • dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, prof. UŁ

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

18 grudnia 2017 r., godz. 15.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala 401 na IV piętrze