Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/zarowka-innowacyjna.jpg

Zgodnie z ideą przedsiębiorczości społecznej – każdy może zmienić świat wokół siebie. Dlatego wielu spośród właścicieli firm koncentruje się nie tylko na budowaniu swojego przedsiębiorstwa i osiąganiu jak największych korzyści finansowych, lecz także na tym, by firma miała pozytywny wpływ na ludzi i rzeczywistość dookoła. Przedsiębiorcy społeczni wykorzystują różne techniki w celu rozwijania, finansowania i wdrażania rozwiązań, które są odpowiedzią na wyzwania społeczne, kulturowe czy związane z ochroną środowiska. Podczas wykładu prof. Barbara Klimek z Arizona State University przedstawi koncepcje przedsiębiorczości społecznej.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Wyzwania humanistyki XXI wieku”. Organizatorem spotkań są Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny bez zapisów.

wykład

styczeń12 2018

Warszawa

O wykładzie

Do grona przedsiębiorców społecznych zalicza się zarówno właścicieli firm, jak i różnego rodzaju organizacje. Mogą to być przedsiębiorstwa komercyjne, hybrydowe organizacje łączące pracę charytatywną z biznesem, organizacje charytatywne, wolontariat czy organizacje pozarządowe. Filantropi, społecznicy, ekolodzy oraz inni aktywiści działający w lokalnych społecznościach również są określani mianem przedsiębiorców społecznych.

Wykład jest wprowadzeniem do tematyki dotyczącej przedsiębiorczości społecznej. Prelegentka przedstawi podstawowe definicje oraz narzędzia badawcze wykorzystywane w rozwoju teorii oraz praktycznych podstaw przedsiębiorczości społecznej. Ponadto omówi bieżącą problematykę i uzasadnienie szerokiego zastosowania i użyteczności tego typu przedsiębiorstw dla rozwoju ekonomicznego dla współczesnych społeczeństw. Przedstawi także cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ w kontekście wykorzystania modelu przedsiębiorczości społecznej jako sposobu stwarzającego okazje dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, ale również wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności i ludzi. Prof. Klimek przytoczy przykłady już istniejących modeli przedsiębiorczości społecznej, które stwarzają okazje do innowacyjności oraz ich wkład w transformację społeczną.

dr hab. Barbara Klimek – Arizona State University’s School of Social Work

Barbara Klimek jest magistrem w dziedzinie opieki społecznej (Master of Social Work, MSW), koordynatorem programu MSW oraz profesorem nadzorującym zajęcia praktyczne (Clinical Associate Professor) w Arizona State University’s School of Social Work.

Interesuje się makroekonomią, zwłaszcza popytem i podażą wykwalifikowanej siły roboczej w ekonomii krajowej, zagadnieniami różnorodności kulturowej, w szczególności dotyczącymi uchodźców i imigrantów, a także międzynarodową opieką społeczną. Jej badania były wykorzystane do projektowania oraz wdrożenia złożonych naukowych narzędzi ekonometrycznych do planowania i prognozowania systemu edukacji w Polsce.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, między innymi raportu „Case management manual: The application of social work principles, ethics, and the case management approach in service delivery to refugees” [Instrukcja zarządzania przypadkami: zastosowanie zasad, etyki oraz sposobu zarządzania przypadkami, zapożyczonymi z dziedziny opieki społecznej w sektorze dostarczania usług uchodźcom] (2011).

 

Jest nam bardzo miło ponownie gościć prof. Barbarę Klimek na Uniwersytecie SWPS. W miarę jak przedsiębiorczość społeczna staje się powszechnie przyjętym sposobem rozwoju przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie, wykład o tej tematyce jest bardzo aktualny.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Interdyscypliarnych Studiów Doktoranckich

Wyzwania humanistyki XXI wieku 

Wyzwania humanistyki XXI wieku to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin mających związek z szeroko pojętą humanistyką. Prelekcje są organizowane głównie z myślą o uczestnikach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, jednakże mają formę otwartych spotkań, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta i profesjonalne wsparcie merytoryczne.

Więcej o studiach doktoranckich »

Termin i miejsce

12 stycznia 2018 r. (piątek), godz. 17.00

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, S306