Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/blockchain.jpg

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych) na blockchain. Interesującym rozwiązaniem dla uczestników obrotu handlowego są natomiast tzw. smart contracts, czyli umowy w postaci programów komputerowych zapisanych na łańcuchu bloków - oznacza to, że postanowienia tych umów wyrażone są w językach programowania a wykonanie ich następuje w sposób automatyczny i deterministyczny.

O zagadnieniach związanych z wpływem technologii blockchain na sposób wykonywania zawodów prawniczych dyskutować będą adwokat Krzysztof Wojdyło z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz dr Michał Rudy z Uniwersytetu SWPS. Moderatorem spotkania będzie dr Jakub Szczerbowski.

Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

spotkanie

marzec 2 2018

Warszawa

Prelegenci

258 krzysztof wojdylo

Krzysztof Wojdyło

Adwokat i partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem i współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. FinTech działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

michal rudy

Michał Rudy

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Result Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy spółka komandytowa. Od ponad 15 lat zajmuje się tematyką prawa administracyjnego w tym prawa weterynaryjnego, prawa o żywności, prawa sanitarnego oraz wspólnotowego prawa europejskiego. Fascynuje go prawo nowych technologii. W swojej pracy zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z bieżącą obsługą prawną organów administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania projektów aktów administracyjnych i regulacji wewnętrznych, opiniowania projektów aktów normatywnych przesyłanych w ramach konsultacji społecznych, zarządzania finansami publicznymi, audytem i kontrolą wewnętrzną w administracji, jak i systemami kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Pełnił funkcję m.in. dyrektora biura prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii, zastępcy dyrektora generalnego tego urzędu oraz wicedyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Organizatorzy

wardynski i wspolnicy

uniwersytet swps logo

Termin i miejsce

2 marca 2018 r. w godz 14.00-16.00, sala S302
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31