Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku akcji

float_intro: images-old/2015/gielda2.jpg

Zapraszamy na pierwsze w Polsce seminarium naukowe z elementami praktycznych warsztatów z podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji. W trakcie spotkania prof. Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźmińskiego opowie o wpływie rekomendacji na kursy akcji spółek z GPW, a Mateusz Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawi innowacyjny model prognozowania zmian na stanowisku prezesa spółki giełdowej. Przewidziana jest również część warsztatowa, gdzie uczestnicy w trakcie badania będą mogli przetestować swoje strategie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Po przeprowadzonym seminarium badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Federalnego Instytutu Technologicznego (ETH) w Zurychu opracują rekomendacje dotyczące podejmowania skuteczniejszych decyzji inwestycyjnych. Uczestnicy seminarium będą mogli z nich skorzystać w pierwszej kolejności.

Wydarzenie adresowane jest do inwestorów giełdowych. Limit miejsc ograniczony.

seminarium

marzec9 2018

Warszawa

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

Tematyka seminarium

Rekomendacje giełdowe stanowią wyraz opinii analityków, domów maklerskich, brokerów oraz niezależnych doradców o potencjale wartości rynkowej konkretnej spółki lub sektora. Wraz z rosnącym zainteresowaniem polskiego rynku akcji wśród prywatnych inwestorów oraz rozwojem usług private bankingu zaobserwowano wzrost intensywności publikowanych rekomendacji giełdowych. Niestety, kolejni autorzy nie byli w stanie potwierdzić wpływu publikowanych raportów analityków na osiągane przez inwestorów stopy zwrotu. Dopiero prof. Mielcarz wykazał skuteczność rekomendacji giełdowych na polskim rynku, co z pewnością zainteresuje zespoły analityków świadczące swoje usługi inwestorom.

Kompletną nowość w odniesieniu do polskiej giełdy proponuje natomiast zespół z Uniwersytetu Szczecińskiego, który po przeanalizowaniu 2000 zmian prezesów potrafi prognozować decyzje rad nadzorczych w tym zakresie, a zatem stworzył nowy obszar personal recommendation, który z powodzeniem podnosi jakość strategii inwestycyjnych. Poza tymi tematami pojawi się wątek decyzji podejmowanych przez zarządy spółek w okresie przewartościowania akcji, a więc „tomiwisizm” prezesów w okresie dobrej koniunktury.

Prelegenci

258 pawel mielcarz

dr hab., prof ALK

Paweł Mielcarz

Katedra Finansów, Akadamia Leona Koźmińskiego

258 marcin czerwinski2

 

Mateusz Czerwiński

Instytut Zarządzania i Inwestycji, Uniwersytet Szczeciński

Termin i miejsce

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 12.00-15.00

Centrum Szkoleniowe Pankiewicza
ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
sale 203 i 210