Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Czy warto żyć blisko natury?

float_intro: images-old/2015/blizej-natury-2000-1316.jpg

Początkowo natura wzbudzała lęk, potem dostrzeżono jej piękno, z czasem zaczęto traktować utylitarnie. Jak dziś wygląda relacja człowieka z naturą? Co sprawia, że jedne krajobrazy podobają nam się bardziej niż inne? Czy dla mieszkańców miast parki i ogródki działkowe mogą zastąpić kontakt z nietknięta przez człowieka przyrodą? O tym, czy warto żyć blisko natury, porozmawiamy podczas marcowego spotkania z cyklu „Współcześni romantycy”, które poprowadzi psycholog społeczny dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS.

Współcześni romantycy to cykl wykładów organizowany przez Muzeum Pana Tadeusza oraz Uniwersytet SWPS. Każde spotkanie, poświęcone odrębnemu tematowi, jest inspirowane słowami z dzieł Adama Mickiewicza. W marcu to wers ze „Stepów Akermańskich”: „Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu”. Wstęp wolny, obowiązują zapisy e-mailowe.

wykład

marzec
10 2018

Wrocław

Czy warto żyć blisko natury?

Postawy ludzi wobec natury ewoluowały. Początkowo natura wzbudzała lęk. Z czasem zauważono również jej piękno. Obecnie wiemy, że natura ma istotny wpływ na psychiczne funkcjonowanie człowieka. Podczas wykładu będziemy zastanawiać się nad tym, co sprawia, że pewne miejsca i krajobrazy wydają nam się bardziej atrakcyjne niż inne. Postaramy się zrozumieć, jakie walory stepów akermańskich przyciągały romantyków i odkryć, czy współczesny człowiek ceni naturę wyłącznie za jej wartości utylitarne, czy docenia również jej walory estetyczne.

Jeśli żyjemy w środowisku miejskim, nasz kontakt ze środowiskiem naturalnym jest rzadki. Będziemy rozważać, czy parki, ogródki działkowe lub nawet rośliny w doniczce potrafią skutecznie zastąpić kontakt z naturą nietkniętą przez człowieka. Na koniec poruszymy kwestię degradacji środowiska i tego, dlaczego z psychologicznego punktu widzenia tak trudno jest chronić środowisko naturalne.

258 katarzyna byrka

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog społeczny, prowadzi badania w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia. Osiowym tematem jej pracy naukowej jest rozbieżność pomiędzy postawami ludzi a ich obserwowanymi zachowaniami. Tytuł magistra otrzymała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a tytuł doktora w Uniwersytecie Technologicznym w Eindhoven, w Holandii. Od czerwca 2016 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Od września 2017 pełni funkcję dziekana tego Wydziału.

Wyniki swoich badań publikowała m.in. w „Personality and Social Psychology Review”, „The Journal of Social Psychology”, „International Journal of Psychology”, „Environment & Behavior”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”. Jest recenzentem w anglojęzycznych czasopismach. W 2016 roku otrzymała certyfikat Outstanding Reviewer przyznawany przez wydawnictwo Elsevier za rzetelność w pracy recenzenckiej. W 2017 roku dołączyła do Rady Redakcyjnej „Social Psychological Bulletin” (dawniej „Psychologia Społeczna”).

O cyklu „Współcześni romantycy”

„Współcześni romantycy” to cykl spotkań wokół sztuki, literatury i psychologii organizowany wspólnie z Uniwersytetem SWPS.

Sztuka jest narzędziem poznawania siebie i świata. Muzeum to nie tylko miejsce, w którym prezentowane są historyczne eksponaty, jest ono również przestrzenią dialogu, inspiracji i rozwoju. Punktem odniesienia dla cyklu Współcześni romantycy jest szeroko rozumiana postawa romantyczna i stereotypy z nią związane. Romantyczny bohater bywa buntownikiem, cierpiętnikiem, melancholikiem, samotnikiem, szaleńcem, ale także bojownikiem, szpiegiem i przywódcą. Czy w naszych pragmatycznych, cyfrowych czasach jest miejsce na romantyzm? Czy romantyk to tylko miłośnik kolacji przy świecach i długich spacerów? A może zbanalizowaliśmy ten termin i pozbawiliśmy go należnych mu znaczeń?