Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Poznański wydział wspiera XXII Lokalny Konkurs Krasomówczy

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/speach-woman.jpg

Uniwersytetu SWPS w Poznaniu wsparł zmagania krasomówców odbywające się w ramach XXII Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. Wystąpienia oceniał zasiadający w jury dr Tomasz P. Antoszek, dyrektor Instytutu Prawa.

W kwietniu uczestnicy konkursu ogólnopolskiego przejdą zaś szkolenie z autoprezentacji, emisji głosu i redukcji stresu, które poprowadzi psycholog i psychoterapeutka, wykładowczyni uniwersytetu SWPS, dr Agnieszka Mościska – Teske.

Lokalny Konkurs Krasomówczy w Poznaniu

Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. Biorą w nim udział studenci prawa i administracji studiujący w Poznaniu.

Zmagania studentów 9 marca oceniał jako członek jury dr Tomasz P. Antoszek, dyrektor Instytutu Prawa na poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS.

Tegoroczny konkurs obejmował wystąpienia studentów w sprawach cywilnych oraz karnych. Studenci wcielili się w rolę pełnomocników stron, prokuratorów lub obrońców. Podstawą ich wystąpień stanowiły kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego opracowane przez jury.

Ocenie jury podlegało zarówno przygotowanie merytoryczne studentów, jak i umiejętności argumentacji i przekonywania. Podczas wystąpienia uczestnicy mogli korzystać z tekstów ustaw, komentarzy, literatury, zbiorów, orzeczeń i notatek własnych.

Skuteczny prawnik musi nie tylko dokonać oceny prawnej sytuacji, lecz również efektywnie reprezentować Klienta przed sądem. Umiejętności oratorskie i retoryczne pozwalają prawnikowi dostosować wypowiedź w zależności od rodzaju sprawy, jej złożoności oraz kontekstu, w którym występuje. Uczestnicy w tym aspekcie byli bardzo rzetelnie przygotowani. 

dr Tomasz P. Antoszek

 

Wsparcie Uniwersytetu SWPS dla uczestników finału ogólnopolskiego

 

Uniwersytet SWPS wspiera uczestników także w obszarze przygotowania psychologicznego do konkursu. 23 kwietnia w murach Uniwersytetu SWPS w Poznaniu odbędzie się szkolenie z walki ze stresem, emisji głosu i autoprezentacji dla uczestników finału ogólnopolskiego konkursu. Przeprowadzi je psycholog, psychoterapeutka i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, dr Agnieszka Mościcka-Teske.