Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

40 lat chińskich reform: przemiany kultury i społeczeństwa

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/szanghaj-noc.jpg

Reformy Deng Xiaopinga zapoczątkowały w 1978 r. zasadnicze zmiany w polityce Chin. Władze po śmierci Mao przejęli reformatorzy prześladowani lub marginalizowani za czasów jego przywództwa. Podczas ogólnopolskiego sympozjum, w gronie znakomitych ekspertów specjalizujących się w polityce Państwa Środka, wrócimy do tych burzliwych wydarzeń, które rozpoczęły chińską transformację i umożliwiły przejście do gospodarki rynkowej kontrolowanej przez państwo.

Organizatorami sympozjum są Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS i Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wstęp wolny! 

sympozjum

kwiecień
13 2018

Warszawa

40 lat chińskich reform: przemiany kultury i społeczeństwa

Sympozjum dotyczy tak zwanych „reform Deng Xiaopinga” – zasadniczych zmian polityki państwa zapoczątkowanych w końcu 1978 roku. Pod naciskiem fali rozmaitych protestów społecznych, które rozpoczęły się jeszcze przed śmiercią Mao (wrzesień 1976) doszło do swoistego zamachu stanu i uwięzienia grupy jego zwolenników, którzy przejęli władzę po jego śmierci. Kluczowe stanowiska zaczęli stopniowo przejmować reformatorzy prześladowani, albo odsuwani na margines za czasów przywództwa Mao.

Tak doszło do fundamentalnych przeobrażeń – chińskiej transformacji przebiegającej zupełnie inaczej niż w Polsce, gdyż przy zachowaniu władzy KPCh. Przejście do gospodarki rynkowej, choć kontrolowanej przez państwo, było przedmiotem wielu analiz, gdyż zaowocowało niebywałym awansem gospodarczym Chin. Analizowano także, choć nie zawsze obiektywnie, przemiany polityczne. Natomiast przemiany społeczne, mentalne i kulturowe – były dotychczas analizowane dużo rzadziej i fragmentarycznie, zwłaszcza w Polsce. Dlatego im właśnie poświęciliśmy nasze sympozjum, które odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 13 kwietnia br.

Program 

9:30  Otwarcie sympozjum

9.40-10.00 Zagajenie – dynamika chińskich reform | prof. Krzysztof Gawlikowski, Uniwersytet SWPS10.00-10.20 Ochrona dziedzictwa kultury w Chinach | dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, dr Magdalena Łągiewska, Uniwersytet Gdański 

10.20-10.40 Dziedzictwo kulturowe Pekinu - o zmianach, jakie zaszły w ostatnich dekadach | mgr Marta Tomczak, ISP PAN  10.40-11.00

O renesansie konfucjanizmu w Chinach kontynentalnych w okresie reform | mgr Marek Tylkowski, Uniwersytet SWPS

11.00-11.20 Powrót Chin na drogę konfucjanizmu. Refleksje o wpływie kultury konfucjańskiej na rozwój Chin | dr Teresa Łozińska, Uniwersytet Jagielloński

11.20-11.50 Przerwa na kawę 

11.50-12.10 Chińskie debaty o wizjach Chin w okresie reform | amb. Ksawery Burski, Uniwersytet SWPS`

12.10-12.30 Zmiany wizerunku Sun Yat-sena w okresie reform | konsul Agnieszka Łobacz, Uniwersytet SWPS

12.30-12.50 Przemiany w rodzinie chińskiej w świetle zmian w normach prawa rodzinnego w okresie reform | mgr Wang Yun, Uniwersytet SWPS

12.50-13.10 Przemiany w chińskim życiu religijnym  | dr Małgorzata Religa, Zakład Sinologii Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

13.10-13.30 Czy bonpo nawracają Chińczyków? Czyli o rosnącej popularności Yungdrung Bonu w Chinach | dr Ewa Paśnik, Zakład Sinologii Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

13.30-13.50 Ewolucja modelu sprawowania władzy w ChRL w okresie reform | dr hab. Józef Pawłowski, Zakład Sinologii Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

13.50-14.30 Przerwa na lunch

14.30-14.50 Reformy systemu edukacji w ChRL w latach 1978-2018 | dr Joanna Afek, KUL Lublin

14.50-15.10 Odbudowa i reforma szkolnictwa mniejszości etnicznych w Chinach | mgr Katarzyna Golik, ISP PAN

15.10-15.30 Miasto przed, w trakcie i po reformach dengowskich – przypadek Chengdu | dr Bogdan Zemanek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

15.30-15.50 Przeobrażenia chińskiego środowiska literackiego w okresie reform ekonomicznych Deng Xiaopinga | mgr Michał Nita, Zakład Sinologii Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

15.50-16.10 Moja kamera nie kłamie – obraz współczesnych Chińczyków w filmach Jia Zhangke | mgr Łukasz Mrugała, Zakład Sinologii Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

16.10-16.30 Między siłą a informacją. Zarządzanie internetem i cyberbezpieczeństwo w Chinach po XIX Zjeździe KPCh | Dominika Janus

16.30 Zamknięcie sympozjum

Termin i miejsce

13 kwietnia 2018 r., godz. 9.30-16.30

Budynek Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa (obok bramy głównej, wejście od Małego Dziedzińca), sala 200 (drugie piętro)