Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Banik

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada II Wydziału Psychologii (Uniwersytet SWPS, Fillia we Wrocławiu) zawiadamiają, że 23 maja 2018 r. o godz. 12.00 w wrocławskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Banik pt.: „Społeczno-poznawcze predyktory jakości życia wśród osób z chorobami przewlekłymi: rola przekonań o własnej skuteczności”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

maj
23 2018

Wrocław

Promotor

  • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
    II Wydział Psychologii we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS

 

Recenzenci

  • prof. dr hab. Władysław Łosiak
    Uniwersytet Jagielloński

  • dr hab. Łukasz Kaczmarek
    Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wgląd do pracy doktorskiej

Rozprawa doktorska jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu, Uniwersytetu SWPS, ul. Ostrowskiego 30b. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej II Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

23 maja 2018 r., godz. 12.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b 
sala nr 45 (Aula im W. Sterna)