Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Warsztat pt. „Oblicza Psychoonkologii i Onkologii”

float_intro: images-old/2015/onko2.jpg

Dane są zastraszające: co czwarty Polak doświadcza w jakiś sposób chorób o podłożu onkologicznym, a liczba zachorowań wciąż wzrasta. Z chorobą onkologiczną wiążą się trudne emocje, dlatego ważne jest wsparcie. Istotna jest również profilaktyka, aby nie bagatelizować badań. Wszystkich zainteresowanych tematyką wsparcia pacjenta onkologicznego, także w kontekście szeroko pojętej wiedzy z zakresu psychoonkologii, zapraszamy na warsztat pt. „Oblicza Psychoonkologii i Onkologii”. Spotkanie organizowane jest przez Koło Naukowe Empiria. 

Wstęp bezpłatny. 

25 czerwca
18.00-20.00
Sopot
Wydarzenie otwarte

Dzień onkologii – o wydarzeniu

Celem warsztatu będzie wyjaśnienie potrzeb pacjentów onkologicznych oraz różnych form wsparcia. Będziemy poszukiwać w trakcie wydarzenia, w jaki sposób wspierać pacjenta onkologicznego. Zostanie poruszana kwestia szeroko pojętej wiedza z zakresu psychoonkologii.

Do przeprowadzenia warsztatu w ramach powyższego projektu zostały zaproszone specjalistki w dziedzinie wspracia onkologicznego i psychoonkologicznego: prof. Krystyna De Walden Gałuszko, profesor MD, PhD oraz mgr Dorota Grabowska.

Prelegenci

someone

prof. Krystyna De Walden Gałuszko, profesor MD, PhD

Urodziła się w Gdańsku. Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1961 roku. W latach 1962-69 pracowała w szpitalu psychiatrycznym ‘Srebrzysko’, uzyskała specjalizację z psychiatrii i obroniła doktorat. W latach 1976-87 pracowała w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, uzyskała stopień doktora habilitowanego, w 1985 r. stopień profesora nadzwyczajnego. W latach 1987-1996 była wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 r. uzyskała specjalizację w zakresie medycyny paliatywnej, a w latach 2000-2006 r. pełniła funkcję konsultanta krajowego w tym zakresie. Od 2013 r. jest kierownikiem Katedry Psychiatrii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jest także konsultantem w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Opublikowała łącznie 200 prac w tym 9 książek, w 5 jest jedynym autorem, w 4 pierwszym autorem. Była redaktorem naukowym 4 książek. Wypromowała 10 doktorów, była recenzentem 30 rozpraw doktorskich i 5 habilitacji. Była współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w 1993 r. i od tego czasu do 2016 r. sprawowała funkcję prezesa, obecnie jest wiceprezesem. Była współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej w 2002 r. i jego pierwszym prezesem. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. W 2017 r. uczestniczyła w zespole eksperckim wypracowania kryteriów certyfikacji zawodu psychoonkologia. Zorganizowała 18 konferencji naukowych, w tym 6 z udziałem gości z zagranicy. Realizowała w latach 2004-2008 projekt badawczy nad zmęczeniem w ramach współpracy z Uniwersytetem w Göteborgu. W latach 2016-2017 r. była koordynatorem: kierownikiem naukowym wieloośrodkowego badania problemu jakości życia u osób po raku. W 2017 r. w ramach współpracy z Polską Ligą Walki z Rakiem byłam kierownikiem naukowym projektu szkoły dla pacjentów zainicjowanej przez Ministra Zdrowia. Od 1994 r. do chwili obecnej współpracuje z Hospicjum w Gdańsku jako psychoonkolog. W 2011 roku zorganizowała w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Infolinię Onkologiczną udzielającą informacji osobom z wszystkich województw. W okresie 2015-2016 była kierownikiem naukowym 3 szkoleń w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Odznaczenia: Złoty krzyż zasługi, Zasłużony Pracownik Morza, Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia, otrzymała 3 nagrody rektora za publikacje naukowe, Odznaczenie Forbesa Profesjonaliści 2013 - Lekarz Zaufana Publicznego, Medal Zasłużony Akademii Medycznej w Gdańsku.

someone

mgr Dorota Grabowska

Psycholog, psychoonkolog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z psychologii klinicznej i z psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuje w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Jest związana z Infolinią Onkologiczną PTPO od początku jej istnienia, od ponad 4 lat w charakterze koordynatora. Współpracuje z Modelem Zintegrowanej Opieki dla Chorych na POChP przy Klinice Alergologii i Pneumonologii UCK w Gdańsku i stowarzyszeniami zrzeszającymi pacjentów onkologicznych. W latach 2012 – 2015 współpracowała jako psycholog z Kliniką Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku. Współpracuje z pomorskimi uczelniami jako wykładowca i opiekunka praktyk studenckich. W swojej pracy stara się czerpać wiedzę i inspiracje z różnych nurtów psychologii i nauk pokrewnych, podkreślając znaczenie zindywidualizowanego podejścia do każdego człowieka. Jej zainteresowania zawodowe kształtują się wokół kilku obszarów: psychoonkologii, pomocy psychologicznej osobom chorującym somatycznie, problematyki żałoby i osierocenia, psychologii zdrowia, psychologicznych aspektów prokreacji, a także rozwoju osobistego, arteterapii i komunikacji interpersonalnej.

Termin i miejsce

25 czerwca 2018 r., sala 0.5
Uniwersytetu SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20

Zapisy

Wydarzenie jest bezpłatne.

Kontakt

Krzysztof Manterys
e-mail:

Organizator

empiria kolo logo