Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Sopocie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

Październik to miesiąc dla naszej społeczności akademickiej szczególny. Po wakacyjnej przerwie sale i korytarze wydziałów zamiejscowych Uniwersytetu SWPS ponownie wypełniają się studentami i kadrą dydaktyczną. 19 października zapraszamy do sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019. Wydarzenie uświetnią znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Nie zabraknie tych, którym to święto jest poświęcone – studentów rozpoczynających w październiku edukację w sopockim wydziale naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „O zmienianiu świata. Czy psychologia i psychologowie mogą mieć takie ambicje?” wygłosi dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS.

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Aleksandra Fila-Jankowska, dziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości oraz wystąpi z krótkim przemówieniem. Z jej rąk odbiorą nagrody i wyróżnienia pracownicy i studenci zasłużeni za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Po wystąpieniach gości oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS, który wygłosi wykład pt. „O zmienianiu świata. Czy psychologia i psychologowie mogą mieć takie ambicje?”.

Wykład inauguracyjny

Czy psychologia może zmienić świat? Choć samo to pytanie już nieco podszyte jest pychą, trudno nie zadawać go sobie wtedy, gdy się na świat popatrzy. W trakcie tego krótkiego wykładu przyjrzymy się kilku podstawowym problemom współczesnej Polski i współczesnego świata i sprawdzimy, czy psychologia ma na te bolączki jakieś remedia. A jeśli ma, to czy potrafi je światu pokazać tak, by świat zechciał z nich skorzystać.

258 Tomasz Grzyb

O prelegencie

dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”. W 2014 roku został uhonorowany Certificate of Appreciation Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

 

myFlickr