Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja-2017.jpg

Po raz kolejny spotkamy się w murach naszej uczelni, aby uroczyście zainaugurować nowy rok akademicki. W tym wyjątkowym dniu będą z nami znamienici goście, przedstawiciele środowiska akademickiego, świata nauki i biznesu, administracji publicznej i samorządowej. Wraz z całą społecznością akademicką powitamy studentów rozpoczynających studia. Będzie to również okazja do podsumowania minionych 12 miesięcy oraz przedstawienia planów na kolejny, pracowity rok.

Wykład inauguracyjny „Mieć czy być? Powrót do pytania o istotę szczęścia” wygłosi prof. Tomasz Zaleśkiewicz, psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej II Wydziału Psychologii.

Zapraszamy do udziału członków naszej społecznosci akademickiej: pracowników oraz studentów rozpoczynających naukę w tym roku akademickim.

4 października
11.00
Warszawa

Program uroczystości

Uroczystość zainauguruje JM Rektor Uniwersytetu SWPS, który powita przybyłych gości i społeczność naszej uczelni. Następnie prof. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki, odczyta nadawców listów z życzeniami. W programie uroczystości nie może zabraknąć podsumowania roku akademickiego 2017/2018, a przede wszystkim nagrodzenia osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Temu mają służyć wręczane w tym dniu Nagrody Rektora.

Kolejny punktem uroczystości będzie immatrykulacja polskich i zagranicznych studentów oraz doktorantów I roku, którą poprowadzi prof. Ewa Gruszczyńska, prorektor ds. dydaktyki. Po krótkich wystąpieniach przedstawicieli samorządu studenckiego i doktoranckiego, rektor Roman Cieślak ogłosi otwarcie roku akademickiego 2018/2019.

Listy gratulacyjne

Inauguracja gronostaje 2017

inauguracja 1

Wykład inauguracyjny

Jednym z najważniejszych celów, jaki próbuje osiągnąć człowiek, jest szczęście. Pytanie o to, jak ten cel osiągnąć, stawia sobie niemal każdy z nas. Trafnych odpowiedzi poszukują od tysięcy lat filozofowie i duchowi nauczyciele, a współcześnie również badacze reprezentujący rozmaite nauki społeczne. Jeden z dylematów wplecionych w debatę o istocie szczęścia dotyczy napięcia między byciem a posiadaniem; między światem ducha a światem materii; między sacrum a profanum.

Czy gromadzenie pieniędzy i zasobów materialnych może uczynić nas szczęśliwymi? Wychodząc od przesłania płynącego z eseju „Mieć czy być” niemieckiego psychoanalityka Ericha Fromma i mądrości biorącej swój początek w klasycznych dziełach filozoficznych i religijnych, zostanie dokonana próba zdefiniowania związków między przeżywaniem szczęścia a przywiązaniem do pieniędzy i posiadania bądź do wartości społecznych i transcendentnych. Ten trudny, ale jakże ważny problem będzie przeanalizowany w kontekście aktualnej wiedzy psychologicznej o emocjonalnych i poznawczych konsekwencjach przyjmowania przez ludzi orientacji materialistycznej.

Erich Fromm i żyjący na długo przed nim myśliciele sugerowali, że chciwość i dążenie do pomnażania zasobów materialnych nie zaspokoi pragnienia człowieka o byciu szczęśliwym. Współczesne badania eksperymentalne prowadzone przez psychologów i ekonomistów, ale także reprezentantów innych nauk, wydają się to przypuszczenie z całą mocą potwierdzać.

258 Tomasz Zaleskiewicz

Prof. Tomasz Zaleśkiewicz – psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zachowań ekonomicznych oraz zagadnieniach związanych z inwestowaniem pieniędzy i podejmowaniem decyzji finansowych, odwołując się przy tym także do dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przy wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Jest autorem kilku książek na temat psychologii ekonomicznej i podejmowania decyzji ryzykownych, jak: „Psychologia inwestora giełdowego” (2003), „Przyjemność czy konieczność? Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka” (2005), „Psychologia ekonomiczna” (2012), kilkudziesięciu artykułów naukowych. Laureat kilku nagród i stypendiów naukowych – był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”.

Termin i miejsce

4 października 2018 r. (czwartek), godz. 11.00

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, aula nr 214 im. prof. T. Tomaszewskiego