Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Paweł Boski laureatem Nagrody dla Doświadczonego Badacza

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/zzz_bg.jpg

Prof. dr hab. Paweł Boski, psycholog, wykładowca i kierownik Katedry Psychologii Międzykulturowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce został doceniony za całokształt swojego dorobku naukowego przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej Nagrodą dla Doświadczonego Badacza. Nagroda przyznawana jest corocznie od 2012 roku, kiedy to jej pierwszym laureatem był Prof. Bogdan Wojciszke.

Prestiżowa nagroda za całokształt dorobku naukowego

Prof. Paweł Boski został wyróżniony za swoją działalność naukowo-badawczą na arenie międzynarodowej, ogromny wkład w rozwój psychologii międzykulturowej w Polsce oraz doświadczenie i pasję. Jest autorem pierwszej polskiej książki o różnicach kulturowych pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych", za którą otrzymał pięć ważnych nagród, m.in. Nagrodę Teofrasta w kategorii „Najlepsza książka psychologiczna roku 2010” . Spędził 14 lat za granicą, pracując w Nigerii (University of Jos), a potem na wielu uczelniach w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1980 r. realizuje badania międzykulturowe, a jego wkład w tę dziedzinę psychologii jest nieoceniony. Otrzymana nagroda jest niewątpliwie wyrazem uznania środowiska psychologicznego dla wieloletnich wysiłków profesora i efektów jego pracy.

O nagrodzie

Nagroda dla Doświadczonego Badacza – nagroda za całokształt dorobku naukowego – przyznawana jest od 2012 roku przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej: dla doświadczonych badaczy za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli: prof. Maria Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Maria Jarymowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS).

Dorobek naukowy prof. Pawła Boskiego

Prof. Paweł Boski jest prekursorem psychologii międzykulturowej w Polsce najpierw w Instytucie Psychologii PAN (od 1994) a następnie w Uniwersytecie SWPS (od 1997), gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Międzykulturowej, jedynej tego typu placówki w Polsce. Pracował wiele lat w Afryce (Nigeria), Ameryce Północnej i krajach UE. Prowadzi badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową. W tych obszarach lokują się jego liczne publikacje polsko- i anglojęzyczne. Jest autorem wielokrotnie nagradzanego podręcznika pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (2010), a także współautorem książki popularnonaukowej „Podróże psychologiczne przez kultury świata” (2015) - zbioru refleksji z podróży, zaprezentowanych w kontekście wiedzy z zakresu psychologii międzykulturowej i antropologii.