Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Poetyka Bauhausu” – wykład i wystawa

float_intro: images-old/zdjecia/bauhaus_SD.jpg

Zaczęło się od szkoły, potem przekształciło się w pewną ideę, która rozlała się po świecie. Głównym założeniem Bauhausu było stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej architektury, adresowanej do użytkownika, który stał w centrum całej koncepcji. Z okazji stulecia Bauhausu Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS zaprasza na wystawę „Poetyka Bauhausu”. Wernisaż wystawy poprzedzony zostanie wykładem prof. Michaela Fleischera.

Wystawa odbywa się pod patronatem Strefy Designu Uniwersytetu SWPS.

5 marca
17.00
Wrocław

„Poetyka Bauhausu” – wykład i wystawa z okazji 100-lecia Bauhausu

Semestr letni rozpoczynamy od wernisażu na okoliczność 100 lat wciąż aktualnej idei Bauhausu, której nie można sprowadzić do prostej formuły „form ever follows function”. Bauhaus to idea, która zakładała projektowanie pod kątem egalitarnego społeczeństwa, zwracając szczególną uwagę na funkcję w swoich realizacjach. Nie chodziło tu tylko o wzornictwo przemysłowe, ale całościowe przemyślenie otaczającej nas przestrzeni począwszy od architektury przez meble, skończywszy na przedmiotach codziennego użytku. Walter Gropius, założyciel szkoły bauhausu w Weimarze wskazywał, że główna oś dydaktyki i praktyki projektowej koncentrowała się na znalezieniu nowego podejścia „zachęcającego do kreatywnego postrzegania świata, a w ostatecznym rozrachunku prowadzącego do odmiennego pojmowania życia”. Projektowanie w tym kontekście stało się modus operandi dla nowego społeczeństwa – otwartego, refleksyjnego i równościowego.

bauhaus SD 1 1

Dla uczczenia idei Bauhausu przedstawiamy serię plakatów wskazujących na najważniejsze zasady szkoły Waltera Gropiusa – poetyka Bauhausu została opracowana przez prof. Michaela Fleischera, zaś koncept wystawy został przygotowany przez Panią Katarzynę Sowę i dra Mariusza Wszołka. Prezentowane na wystawie prace przedstawiają główne założenia poetyki Bauhausu, zaś ich forma wizualna jest inspirowana okładkami, plakatami i broszurami mistrzów niemieckiej szkoły projektowania. Wstępem dla wernisażu będzie wykład prof. Fleischera na temat historii i poetyki Bauhausu.

bauhaus SD 2 1 

100 lecie Bauhaus INTRO realizacja banner1200x625px

O prelegencie

258 Michael Fleischer

prof. Michael Fleischer – komunikacjonista. Naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną. W pracy badawczej skupia się na analizie problemów występujących w komunikacji społecznej, aktualnych trendów w designie, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym. Wieloletni stypendysta DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft – organizacji działającej na rzecz nauki i badań w Niemczech). Profesor w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie w Bochum. Autor takich publikacji, jak: „Typologia komunikacji” (2012), „Communication Design czyli projektowanie komunikacji” (2010), „Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design” (2009). Współautor „Słownika polszczyzny rzeczywistej” (2011), publikacji wieńczącej badania nad przekleństwami w języku polskim. Jest redaktorem naczelnym magazynu Communication Design Magazine i serii wydawniczej Projektowanie Komunikacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące reklamy, komunikacji wizualnej, corporate identity oraz designu.

Termin i miejsce

5 marca 2019 r., godz. 17.00, 

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b
Główny hol