Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wymiana Młodego Designu V

float_intro: images-old/wymiana_mlodego_designu_v.jpg

W jakim kierunku podążają zainteresowania młodych projektantów? Co ich inspiruje? Jakie dziedziny sztuki cieszą się wśród nich popularnością? Przekonamy się o tym podczas wystawy „Wymiana Młodego Designu V”. To wydarzenie o wyjątkowej formule – zobaczymy prace z dziedziny designu, fotografii, grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej będące odzwierciedleniem doświadczeń, inspiracji i talentów studentów Uniwersytetu SWPS oraz uczniów Technikum nr 15. W siedzibie uczelni pokazane zostaną prace uczniów, a w szkole zagoszczą projekty studentów grafiki wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS.

3 kwietnia–20 maja
Wrocław

Wernisaże

11.45 – wernisaż w Technikum nr 15 „Zmiana przez design. Legal Design”

18.00 – wernisaż na Uniwersytecie SWPS „Piąta Opowieść”

Wystawy dostępne są w godzinach pracy szkoły oraz uczelni.

Zmiana przez design. Legal Design

To wydaje się niemal niemożliwe: zawiłe zagadnienia prawne przedstawić w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich. A jednak – studenci grafiki wrocławskiego Uniwersytetu SWPS przetłumaczyli hermetyczny język prawa na przystępny język wizualny. Dzięki legal design, czyli połączeniu designu i prawa, rozwiązali kilka problemów, z którymi borykamy się na co dzień. Okazuje się, że umowa konsumencka może być zaprojektowana tak, by klient chciał ją doczytać do końca, a prawo autorskie wcale nie musi być tak skomplikowane, jak się wydaje.

Celem wystawy „Zmiana przez design” jest pokazanie, jak wielu dziedzin dotyczy design oraz komunikacja wizualna – począwszy od płaskich infografik w prosty sposób wizualizujących złożone procesy legislacyjne, przez projekty zapewniające kompleksowe usługi z zakresu m.in. prawa autorskiego, po realizacje mające wpływ na zmianę postaw społecznych. Nasi studenci udowadniają, że prawo również może zostać zaprojektowane w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich. Rezultaty pracy młodych projetantów zmożna zobaczyć na wystawie.


Prawo jawi się nam jako nieprzejrzyste, niezrozumiałe i niedostępne. A przecież dotyczy ono większości aspektów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i funkcjonowania tego społeczeństwa. Połączenie designu i prawa w interdyscyplinarnym projekcie ma służyć pozytywnej zmianie w dostępie do prawa.

dr Dorota Płuchowska i dr Mariusz Wszołek, opiekunowie projektu

 

przyjdz po moc

prosto w prawo

Piąta Opowieść

 – Już piąty raz wymieniamy się z Uniwersytetem SWPS wystawami swoich prac. Tym razem przedstawimy opowieść o fascynacji, twórczości, kreacji, o których można mówić jako o postawie życiowej. Czasami wydaje się nam, że każdy człowiek może być twórcą. Trudno jest myśleć inaczej, jeśli przedstawione na wystawie prace (wielu z braku miejsca nie udało się pokazać) tworzą uczniowie nie tylko z klas o profilu fotograficznym, lecz także z klas reklamy i procesów graficznych. W części są to zdjęcia uczniów klasy pierwszej, powstałe zaledwie po pół roku nauki! Okazuje się, że wystarczy uczniom tylko wskazać drogę, zasugerować, żeby szukali w fotografii swojej odrębności, poszukiwali, realizowali zadania w sposób, jakiego jeszcze nie widzieli.

Dzięki gwałtownemu rozwojowi technologii fotografia obecnie wydaje się łatwa. Tym należy tłumaczyć mnogość różnego rodzaju dłuższych i krótszych kursów fotograficznych, czasami trwających zaledwie dwa tygodnie... Cóż za nieporozumienie! Do robienia ładnych zdjęć z wycieczki rzeczywiście wystarczy kilka zajęć z kompozycji, resztą zajmie się aparat. Tylko że fotografia jest sztuką – najtrudniejszą, bo pozbawioną śladu ręki, narzędzia, co np. w malarstwie indywidualizuje każdą z prac. Jedyne, co pozwala nam określić autora bez czytania podpisu zdjęcia, to oryginalna osobowość twórcza – Paweł Wojas, Technikum nr 15.


Tym, co stawia naszą szkołę wciąż wśród najlepszych w Polsce jest umiejętność i chęć nauczycieli do poświęcania uczniom ogromu czasu. Czasu nie na pouczanie, lecz na rozmowę, empatię, zrozumienie, wiarę i – w końcu – wyzwolenie artysty tkwiącego w młodym. Odrębnego, świadomego, oryginalnego, znającego rzemiosło, ale traktującego je tylko jako niezbędny warunek i punkt wyjścia do osobistej wypowiedzi. A jeśli nawet nasi absolwenci nie zostaną fotografami, to – wierzę w to bardzo – ich życie i tak nie będzie jałowe.

Paweł Wojas, Technikum nr 15

 

3. Kacper Gardocki Wiktoria Jacheć klasa 1TE

Fot. Kacper Gardocki, Wiktoria Jecheć, kl. 1 TE

8. Zuzanna Hałdrzyńska klasa 1TD

Fot. Zuzanna Hałdrzyńska, kl. 1 TD

1

Fot. Dominika Sobór, kl. 3 TD

5. Praca zbiorowa klasa 1TE

Fot. Praca zbiorowa, kl. 1 TE

Termin

Wystawa potrwa od 3 kwietnia do 6 maja 2019 r.

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, galeria Katedry Grafiki, hol główny

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Skwierzyńska 1-7, I piętro