Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wykład: Whistleblowing and workplace bullying

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wyzwania_humanistyki_wroclaw_1.jpg

Angielskie słowo „whistleblowing” oznacza działanie podejmowane przez pracownika, mające na celu poinformowanie władz lub zewnętrznych organizacji o nieprawidłowościach zachodzących w zakładzie pracy. Osoby, które decydują się na taki krok są często zastraszane lub spotykają się z ostracyzmem ze strony współpracowników. Z drugiej strony, to właśnie zastraszanie czy przemoc (ang. bullying) w pracy może skłonić kogoś do zgłoszenia takiego zachowania osobom trzecim lub innym instytucjom. Profesor Brita BjørkeloNorwegian Police University College opowie o złożonej relacji pomiędzy zastraszaniem a zgłaszaniem różnych nieprawidłowości, czyli pomiędzy whistleblowing and bullying.

Wykład organizowany przez Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS, jest częścią cyklu Wyzwania Humanistyki XXI wieku.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim. Wstęp wolny.

5 kwietnia
16.00
Wrocław

WHISTLEBLOWING AND WORKPLACE BULLYING: A LINEAR, CIRCULAR OR MIXED RELATIONSHIP?

Historically, research on workplace bullying and whistleblowing originate from different sources. While bullying is traced back to animal behavior and how several members may gang up towards a single member, whistleblowing is linked to Hebrew prophets risking their lives when criticizing their rulers in the 8th century before Christ, and Socrates who was prosecuted and later sentenced to death for corrupting youths with stories of ‘truth’ (parrhesia).

Over time, accounts have been made, of how employees that voice their concerns about wrongdoing at work may be met with retaliation in the form of victimization, ostracism, and bullying at work. According to a model of predictors of retaliation, retaliation occurs when power processes involved are described as associated with minority influence (e.g., whistleblower and job situation), social power as well as resource dependency (e.g., organization). Still, as power relationships may change over time delineating “interaction effects may be difficult”.

Preliminary evidence suggest that bullying behaviors may follow whistleblowing, and that bullying may lead to voice. Thus, not only can whistleblowing be a precursor to subsequent exposure to workplace bullying, but employees can also apply “‘voice’ when they articulate their dissent or dissatisfaction with an organizational practice”, that is, for instance when notifying their employers about other members of the organization being bullied. However, less is known what may explain why being exposed to bullying predicts later whistleblowing about actions that do not relate to oneself, but others (e.g., destructive leadership, and harassment of colleagues).

This presentation departs from these two strands of research and presents several scientific investigations in order to disentangle the intertwined ways whistleblowing and workplace bullying are interrelated.

258 Bjørkelo

Prelegent

Brita Bjørkelo – cand.psychol, PhD, professor, works at the research department, Norwegian Police University College. She is involved in investigations on grey area police cases, ethical dilemmas among Senior Investigative Officer (SIO’s), and is also involved in several research projects on whistleblowing. Bjørkelo is involved in projects on Diversity in police education and organization and Gender representation in top positions in Academe, and manages a project on Teacher Education, Ethics and Social Media.

We have a rare opportunity to hear two speakers, Professor Brita Bjørkelo from Norway and Professor Eva Gemzøe Mikkelsen from Denmark, in one day in our international lecture series. Both speakers research the phenomenon of bullying. We have a chance to learn about different studies related to this topic.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Interdyscypliarnej Szkoły Doktorskiej

 

Wyzwania humanistyki XXI wieku 

Wyzwania humanistyki XXI wieku to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin mających związek z szeroko pojętą humanistyką. Prelekcje są organizowane głównie z myślą o uczestnikach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, jednakże mają formę otwartych spotkań, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta i profesjonalne wsparcie merytoryczne.

Więcej o studiach doktoranckich »

Termin i miejsce

5 kwietnia 2019 r., godz. 16.00, sala 127

Uniwersytet SWPS Filia we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Organizator

  • Interdisciplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS