Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Asian Business Club na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/ABC-01.jpg

W poniedziałek 15 kwietnia w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne nowej inicjatywy Polsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz Katedry Zarządzania i Katedry Studiów Azjatyckich naszej uczelni – Asian Business Club. Asian Business Club to przestrzeń, w której naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele biznesu będą dyskutować o strategii współpracy z regionem Azji Wschodniej. 

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele polskiego biznesu prowadzącego działalność handlową z partnerami z Chin oraz przedstawiciele administracji rządowej.

Wśród ponad 40 obecnych gości znaleźli się prezesi banków i dużych firm, kadra zarządzająca wyższego szczebla oraz dyplomaci i eksperci związani zawodowo z regionem Azji.

Celem spotkania były rozmowy o najważniejszych problemach i wyzwaniach współpracy biznesowej z Państwem Środka, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska.

Wydarzenie otworzyli:

 • założyciel Uniwersytetu SWPS, prezes Piotr Voelkel,
 • wiceprezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu, dr Zbigniew Niesiobędzki.

Wśród panelistów znaleźli się:

 • Ambasador Tadeusz Chomicki – były ambasador RP w Korei Płd. oraz Chinach,
 • Ambasador Marek Wejtko – dyplomata, działacz gospodarczy i urzędnik państwowy, w latach 2002–2003 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Andrzej Pieczonka – były konsul ekonomiczny RP w Szanghaju,
 • Marek Rataszewski – członek rady nadzorczej w VICI Group,
 • Michał Mrożek – prezes Zarządu HBSC Bank Polska,
 • dr Marcin Jacoby z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie moderował znany dziennikarz Polskiego Radia od wielu lat związany z Azją – Tomasz Sajewicz.

Organizatorzy planują kolejne tematyczne spotkania Asian Business Club, które odbywać się będą w odstępach 2-3 miesięcznych, w murach naszej uczelni. 

ABC 03

ABC 02

Asian Business Club – eksperci i biznes o stretegii współpracy z regionem Azji Wschodniej

Głównym celem powołania Klubu jest:

 • stworzenie miejsca do swobodnej wymiany poglądów środowiska biznesu i ekspertów, artykułowanie potrzeb biznesu i poszukiwanie propozycji rozwiązań mogących wzmacniać ich aktywność w obszarze wymiany handlowej i inwestycyjnej,
 • wymiana doświadczeń na temat prowadzenia współpracy handlowej i inwestycyjnej z partnerami azjatyckimi,
 • przekazywanie wiedzy eksperckiej, w tym szczególnie informacji na temat trendów i zmian dokonujących się na rynkach azjatyckich oraz czynników które na nie wpływają,
 • integracja środowiska osób zainteresowanych rozwojem współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Chinami i innymi krajami Azji Wschodniej,
 • ustanowienie partnerskich relacji z administracją rządową w celu wspólnego poszukiwania skutecznych form wspierania aktywności gospodarczej polskiego biznesu w regionie.

 

O inicjatywie

„Dla Katedry Studiów Azjatyckich kontakt z polskim biznesem współpracującym z partnerami azjatyckimi jest niezwykle ważny. Dzięki niemu możemy oferować biznesowi naszą wiedzę ekspercką w postaci konsultacji, rekomendacji i ekspertyz. Nasi studenci zyskują atrakcyjne miejsca do realizacji praktyk, a później do pracy i rozwoju zawodowego. Dzięki takim kontaktom uczymy tego, co związane jest z realnymi potrzebami biznesu, kształcimy młodych ludzi, którzy dzięki naszemu przygotowaniu stają się dla sektora cennymi pracownikami, rozwijającymi w pracy zawodowej swoje pasje”.

dr Marcin Jacoby
dyrektor ds. współpracy międzynarodowej,
adiunkt w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS

„Cieszę się, że udało nam się wspólnie z PCHRB zorganizować to wydarzenie. Dążymy do tego, by rozwijać współpracę z biznesem i to wydarzenie jest tego przejawem. W ramach kierunku Zarządzanie i przywództwo współpracujemy z różnymi partnerami – zarówno z poszczególnymi firmami jak i organizacjami reprezentującymi różne środowiska biznesowe. Wierzymy bowiem, że profesjonalne, nowoczesne kształcenie studentów w dziedzinie zarządzania nie może odbywać się bez współpracy z partnerami biznesowymi”.

dr Adam Kowalik
kierownik kierunku Zarządzanie i przywództwo, 
adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Zdecydowaliśmy się na organizację inicjatywy Asian Business Club wspólnie z Uniwersytetem SWPS przede wszystkim ze względu na jego otwartość na współpracę ze światem biznesu. Nie bez znaczenia jest także wysoka biegłość pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS w kwestiach związanych z Chinami i Azją Wschodnią. Oba te czynniki doskonale wpisują się w ideę Klubu.

Jacek Boczek, Wiceprezes PChRB

Fotogaleria

myFlickr

flickr icon Więcej zdjęć z wydarzenia na Flickr »