Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS na Igrzyskach Wolności 2019

float_intro: images-old/2015/igrzyska-wolnosci.jpg

Wszystkich ciekawych świata i głodnych nowych idei zapraszamy na Igrzyska Wolności – interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia pojawią się m.in. prelegenci z Uniwersytetu SWPS:przedsiębiorca Piotr Voelkel, psycholog prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska czy filozof prof. dr hab. Leszek Koczanowicz. Porozmawiamy o edukacji obywatelskiej, kulturalnej i demokratycznej. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Liberté!

13-15 września
10.00-24.00
Łódź

Igrzyska Wolności 2019, czyli rozmowy na temat demokracji

Tematem szóstej edycji wydarzenia będzie kluczowe dziś pytanie: „Jak zwyciężają demokracje?”. Trzydzieści lat temu upadł komunizm, zniknął Związek Radziecki. Największe mocarstwo świata, czyli USA, traci powoli, choć nieubłaganie, pozycję światowego hegemona, jaką otrzymało po wygraniu zimnej wojny. Zaszły radykalne zmiany w komunikacji, technologii, organizacji pracy, a nawet handlu i prowadzeniu wojen. Postępująca emancypacja dyskryminowanych przez wieki grup, sekularyzacja oraz migracje istotnie zmieniły homogeniczne (często na pozór) społeczeństwa. Gospodarka stała się globalna, podczas gdy polityka pozostała lokalna (narodowa). Nic dziwnego, że w demokracji w wydaniu liberalnych obserwuje się dziś duże napięcia.

Demokracja to wbrew pozorom nie tylko i nie przede wszystkim wybory. To tkanka społeczna, instytucje, kultura polityczna, zespół reguł i zachowań oraz obywatelska wrażliwość każdego z nas. To zarówno święto wyborów, jak i codzienność internetowo-telewizyjna. Demokracja, która pozbawiona jest reguł, to już nie demokracja. Tak jak mecz piłki nożnej nie byłby rozgrywką, lecz bijatyką, gdyby odbywał się bez sędziego.

Rok 1989 oznaczał wielki triumf demokracji, zwieńczenie tego, co Samuel Huntington nazwał Trzecią Falą Demokratyzacji. Dlatego na Igrzyskach Wolności w Łodzi porozmawiamy o tym, jak demokracje zwyciężają. Rok 2019, na inny sposób niż 30 lat temu, będzie jednak również dla Polski czasem strategicznych wyborów.

Udział prelegentów z Uniwersytetu SWPS

SOBOTA | 14.09 godz.11.00-12.30 (Sala restauracyjna)

Panel dyskusyjny: „Edukacja: jak obudzić ambicję i głód wiedzy młodych?"

 • Michał Boni – polityk, były minister pracy i minister administracji i cyfryzacji,
 • Marcin Gołaszewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
 • Marta Florkiewicz-Borkowska – trenerka edukacyjna, nauczycielka w szkole podstawowej w Pielgrzymowicach, Nauczycielka Roku 2017,
 • Jowita Michalska – Prezeska Digital University,
 • Piotr Voelkel – współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Moderacja: Daria Hejwosz-Gromkowska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

SOBOTA | 14.09 godz. 20.30-22.00 (Ring Idei)

Panel dyskusyjny inspirowany wydaniem albumu „Polska 100 lat"

 • Jerzy Bralczyk – językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, Uniwersytet Warszawski,
 • Krystyna Skarżyńska – psycholog społeczna, Polska Akademia Nauk.

Moderacja: Bogdan Szymanik – Wydawnictwo BOSZ

SOBOTA | 14.09 godz. 20.30-22.00 (Sala konferencyjna) 

Panel dyskusyjny: „Mała wojna"

 • Jarosław Gugała – dziennikarz, publicysta, były ambasador RP w Urugwaju,
 • Leszek Koczanowicz – kulturoznawca, politolog, filozof,
 • Jarosław Makowski – filozof, teolog, radny miasta Katowice,
 • Piotr Augustyniak – filozof, autor, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Moderacja: Magdalena M. Baran – Doktor filozofii, historyk idei, publicystka, zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika Liberté!

Całość trzydniowego progamu dostępna na stronie Igrzyska Wolności »

Prelegenci z Uniwersytetu SWPS

258 piotr voelkel new photo

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarządzaniem w praktyce od przemysłu, poprzez naukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Pełni funkcję założyciela Uniwersytetu SWPS.

258 piotr voelkel new photo

Krystyna Skarżyńska

Psycholog społeczna. Zajmuje się analizą zachowań oraz postaw społecznych i politycznych, zwłaszcza w kontekście zadowolenia z życia i z społeczno-politycznego status quo. Kierownik Katedry Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS i Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie PAN. Kierownik projektu badawczego pt.: „Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywności i czynników sytuacyjnych”. Autorka kilkunastu książek, m.in.: „Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian” (2004), „Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej” (2009) oraz „Między ludźmi….oczekiwania, interesy, emocje” (2012). 

258 piotr voelkel new photo

Leszek Koczanowicz

Politolog, filozof, psycholog. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek, m.in. „Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland” (2008), „Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach” (2011) oraz „Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna” (2015). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Termin i miejsce

13-15 września 2019
GAtlas Arena i 6. Dzielnica
Łódź