Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Warszawie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja-2017.jpg

Poniedziałek 7 października – tego dnia sale i korytarze Uniwersytetu SWPS w Warszawie zapełnią się kadrą i studentami. W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 wezmą udział znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Nie zabraknie tych, którym to święto jest poświęcone – studentów rozpoczynających edukację na naszej uczelni. Wykład inauguracyjny „Los czy wybór? Nauki społeczne o kapitalizmie i demokracji” wygłosi prof. dr hab. Radosław Markowski z Uniwersytetu SWPS.

7 października
10.00
Warszawa

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi rektor Uniwersytetu SWPS prof. Roman Cieślak. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości, wystąpi z przemówieniem i wręczy pracownikom i studentom nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Po wystąpieniach gości nastąpi centralny punkt programu, czyli uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku. Następnie głos zabierze prof. Radosław Markowski, który wygłosi wykład pt. „Los czy wybór? Nauki społeczne o kapitalizmie i demokracji”. Uroczystość uświetni Chór Uniwersytetu SWPS. 

258 Tadeusz Slawek

prof. dr hab. Radosław Markowski – politolog, socjolog. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Bada wybory, zachowania wyborcze, demokrację i systemy partyjne. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Recurring visiting professor w Central European University w Budapeszcie. W przeszłości visiting professor amerykańskich uniwersytetów: Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers. Członek licznych rad redakcyjnych czasopism politologicznych, wśród nich najważniejsze to: European Journal of Political Research, Political Studies, European Union Politics, Populism Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Najważniejsza publikacja książkowa: „Post-Communist Party Systems” wydana nakładem Cambridge University Press.

Termin i miejsce

7 października 2019 r. godz. 10.00

Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31