Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Debata „Kiedy warto ufać intuicji?”

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/intuicja.jpg

Władze Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie mają zaszczyt zaprosić na wyjątkowe wydarzenie z udziałem wybitnych reprezentantów współczesnej psychologii. W debacie pt. „Kiedy warto ufać intuicji?” udział wezmą prof. dr hab. Alina Kolańczyk, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, prof. dr hab. Edward Nęcka, dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ, oraz dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN. W trakcie dyskusji panelowej omówione zostaną preferowane podejścia badawcze, koncepcje intuicji i metody badań.

Limit miejsc na wydarzenie został wyczerpany. Obowiązuje zapis na listę rezerwową.

18 października
16.00
Sopot

Prelegenci

258 Agata Błachnio

prof. dr hab. Alina Kolańczyk – do października 2019 pracowała na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania dotyczą afektywnej regulacji procesów umysłowych i ich zależności od sposobu zmotywowania człowieka. Napisała wiele artykułów i rozdziałów w książkach, a także, przy współpracy z zespołami badawczymi, monografie: „Intuicyjność procesów przetwarzania informacji” „Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym”; „Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu” i „Samo się nie myśli. Afekt w procesach poznawczych”.

258 Agata Błachnio

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej. Prowadzi liczne badania dotyczące spostrzegania i oceniania ludzi, rozpatrując, jaki wpływ na ten proces mają wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) i sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele). Analizuje mechanizmy rządzące zachowaniami, myśleniem i emocjami osób pozostających w bliskich związkach uczuciowych. Zajmuje się również psychologią statusu i władzy, bada m.in., w jaki sposób zdobycie władzy czy podwyższenie statusu zmieniają funkcjonowanie człowieka. Interesuje się także postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego.

258 Agata Błachnio

prof. dr hab. Edward Nęcka – profesor psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje również z Uniwersytetem SWPS. Specjalizuje się w problematyce z pogranicza psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych. Prowadzi badania na temat poznawczego podłoża cech osobniczych, takich jak kreatywność, inteligencja i samokontrola. Oprócz licznych artykułów zawierających opis wyników badań, opublikował osiem książek – podręczników i monografii. Jest współautorem (z J. Orzechowskim i B. Szymurą) podręcznika „Psychologia poznawcza” oraz autorem książek „Trening poznawczy” i „Trening twórczości”. Od 2001 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.

258 Agata Błachnio

dr hab. Robert Balas, prof. UJ, prof. IP PAN – profesor nadzwyczajny Instytutu Psychologii Państwowej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe obejmują: uczenie się mimowolne, intuicja, świadomość, automatyzmy, modelowanie procesów utajonych.

258 Agata Błachnio

dr hab. Michał Wierzchoń – psycholog poznawczy, kognitywista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ, lider zespołu badawczego: Laboratorium Badań Świadomości (Consciousness Lab, www.c-lab.pl). Dyrektor Instytutu Psychologii UJ, Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z Zakresu Neuronauki Poznawczej CogNeS. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę świadomości w ujęciu poznawczym; prowadzi badania dotyczące świadomej percepcji, pamięci i samoświadomości; stosuje różnorodne metody pomiaru świadomości, łącząc metodologię badań behawioralnych, neurobiologicznych, jakościowych i symulacji komputerowych. Opublikował dwie monografie. Był również współautorem lub współredaktorem kliku książek i kilkudziesięciu publikacji publikowanych w obiegu międzynarodowym.

Termin i miejsce

18 października 2019 r. godz. 16.00, aula 0.4

Uniwersytet SWPS w Sopocie
ul. Polna 16/20

Kontakt

Iga Lewicka

Specjalista ds. Marketingu i PR
tel. 58 721 46 95 | tel. kom. +48 694 441 727
e-mail: [email protected]