Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wystawa „Stop Hate”. Kampania przeciw nienawiści

float_intro: images-old/STOP-HATE-POSTER-SHOW-2.jpg

Czterdzieści prac, które wzięły udział konkursie na plakat „Stop Hate” festiwalu Malta, od 14 do 31 stycznia zagości na Uniwersytetcie SWPS w Poznaniu. Wystawę poświęcono rosnącej dziś fali nienawiści i negatywnych emocji społecznych, leżących u podstaw wielu niebezpiecznych zjawisk społecznych, takich jak: faszyzm, rasizm, ksenofobia czy dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną czy religię. Prace stały się częścią kampanii społecznej na rzecz tolerancji, empatii i solidarności. 

„Stop Hate”. Wystawa plakatów 

Prace biorące udział w konkursie „Stop Hate” po raz pierwszy zaprezentowane zostały  w przestrzeni miejskiej Poznania w ramach festiwalu Malta. Wystawa stała się wtedy ważnym wydarzeniem społecznym, politycznym i artystycznym. 

Organizatorzy inicjatywy swoim projektem zwracają uwagę na rosnący dziś poziom negatywnych emocji społecznych, wzniecaną przez polityków nienawiść oraz towarzyszącą różnym przejawom życia społecznego przemoc słowną, a nawet fizyczną. Przedstawione  prace są odpowiedzią na wszechobecny współcześnie „hejt” i nawiązują do codziennych zjawisk z nim związanych, odnoszących się do patriotyzmu, cielesności czy social mediów.  

Tworzywem wypowiedzi artystów stał się plakat – najbardziej skrótowa i wyrazista forma przekazu idei, stanowisk, informacji i emocji. W rękach wrażliwych twórców staje się on idealnym narzędziem komentowania i diagnozowania rzeczywistości.  

mozg 2016 03a

 

Organizatorzy

Uniwersytet SWPS i Collegium da Vinci

Pomysłodawca wystawy: Michał Michalski, student psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Termin i miejsce

14–31 stycznia 2020 r., rotunda na poziomie 0 oraz 1

Uniwersytet SWPS w Poznaniu 
ul. Kutrzeby 10