Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Debata: Chiny – kierunki nowych przemian

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/debata-przemiany-chiny_v2.jpg

W jakim kierunku będą zmierzały przemiany w polityce Chin, podczas gdy cały świat jest ogarnięty pandemią? Czy umocnienie się Chin na rynku globalnym jest zależne tylko od słabnącej pozycji USA i Unii Europejskiej? Na te i inne pytania podczas debaty odpowiedzą Radca Yao Dongye – zastępca ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, Marta Tomczak – sinolożka i kierowniczka Biblioteki Orientalnej Uniwersytetu SWPS, amb. Krzysztof Szumski – były ambasador w wielu krajach azjatyckich, w tym w Chinach i dr hab. Józef Pawłowski – sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski.

28 stycznia
18.00-19.30
online

Chińskie przemiany

Problem biedy w Chinach jest wręcz symboliczny. Zgodnie z wykreślonymi wcześniej planami Chiny chciały do 2020 r. zlikwidować ostatnie wyspy biedy w swoim kraju (około 1% ludności), by wszystkim swoim obywatelom zapewnić choćby minimalny dostatek. Być może pandemia spowolni nieco te wysiłki, ale sukcesy już teraz są ogromne. Skromny dobytek w ostatnich latach zagwarantowano około 800 mln ludzi, a ponadto uformowała się tam najliczniejsza na świecie klasa średnia oceniana na około 400 mln, która – zgodnie z nowymi wytycznymi – ma być jeszcze umacniana. Prof. Grzegorz Kołodko wylicza, że od 1978 r., kiedy zainicjowano reformy Deng Xiaopinga, do 2019 r. produkt krajowy brutto Chin powiększył się aż 40 razy, a dochód na osobę liczony według realnej siły nabywczej wzrósł aż 27 razy. Dodajmy, że w Polsce w tym czasie powiększył się on tylko 2,4 razy, zaś w USA 1,9 razy (patrz jego studium: Wielka chińska transformacja: ze świata trzeciego do pierwszego, „Gospodarka Narodowa”, t. 4, 2020). Liczba chińskich miliarderów liczonych w dolarach jest już prawdopodobnie większa niż tych w USA, a Chiny stały się największym partnerem handlowym dla 130 państw.

W Stanach Zjednoczonych natomiast obszary biedy rozszerzały się w ostatnich latach, co jeszcze bardziej przyspieszyła pandemia, z którą ten kraj słabo sobie radzi. W rezultacie już 19% dzieci żyje tam w biedzie, w samym Nowym Jorku dotyczy to co trzeciego dziecka, co dziesiąte zaś nie ma nawet stałego adresu w związku z narastającą skalą bezdomności (Eliza Sarmaka-Mahoney, Wielka śmierć wielkich miast, „Przegląd Tygodniowy”, 21.12.2020). Klasa średnia ubożeje tam systematycznie i ulega ekonomicznej degradacji. W 1965 r. stosunek płac menedżerów firm do szeregowych pracowników wynosił 21:1, zaś w 2020 r. – 320:1, co ma wielorakie następstwa, gdyż tworzy przepaść między coraz węższymi elitami a społeczeństwem. Oto jak zaskakująco zmienia się nasz świat i ukazują się jego zadziwiające oblicza.

Na Zachodzie trwają fundamentalne debaty o konieczności zasadniczych zmian w praktykowanym tam od ponad 100 lat modelu rozwoju gospodarczego i kapitalizmu, o przejściu do gospodarki dbającej o ekologię i rozwój zrównoważony, ograniczającej produkcję i konsumpcję, od kapitalizmu neoliberalnego dbającego wyłącznie o zyski akcjonariuszy do „kapitalizmu interesariuszy”, czyli dbającego o interesy społeczne, ze zdecydowanie większą rolą państwa i rozwojem służb publicznych w warunkach nowej rewolucji informatycznej. Także podział na bogatą Północ i biedne Południe wymaga zasadniczych korekt w polityce gospodarczej, gdyż staje się coraz większym zagrożeniem dla wszystkich. Do takich zmian nawołują m.in. prof. Klaus Schwab – organizator Światowego Forum Gospodarczego w Davos, a z drugiej strony – papież Franciszek. Obserwując kierunki decyzji polityczno-gospodarczych i społecznych podejmowanych w Chinach, wydaje się, że w wielu aspektach wkraczają już na tę drogę i są do tego lepiej przygotowane niż Zachód. Nie są więc one tylko konkurentem Zachodu w krótkoterminowym wymiarze konkurencji rynkowej i geostrategicznej, lecz historycznej, co będzie miało wielorakie implikacje krótko i długoterminowe.

Pan Radca Yao Dongye, zastępca ambasadora ChRL – przedstawi kluczowe decyzje polityczne władz ChRL podjęte w poprzednim roku i wytyczające kierunki zmian dla kraju.

Pani Marta Tomczak, sinolożka i kierowniczka Biblioteki Orientalnej Uniwersytetu SWPS – omówi podłoże historyczne i polityczne rozwoju nauki w Chinach, wskaże na ogromny nacisk na technologiczny awans kraju, a także na obecność nowych technologii w życiu codziennym oraz najważniejsze kierunki inwestycji technologicznych.

Amb. Krzysztof Szumski, były ambasador w Chinach oraz innych krajach regionu i znany ekspert polityki azjatyckiej – podsumuje zmiany zachodzące w polityce zagranicznej Chin i wskaże główne ich kierunki, uwarunkowane w znacznym stopniu przemianami wewnętrznymi.

Dr hab. Józef Pawłowski, sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego – przedstawi najważniejsze procesy, jakie w ciągu ostatnich kilku lat zachodziły w globalnym otoczeniu Chin oraz ich wpływ na pozycję tego kraju na arenie międzynarodowej. W kontekście obecnej sytuacji pandemicznej omówione zostaną także perspektywy zmian w globalnym układzie gospodarczym i politycznym, którego Chiny są jednym z najważniejszych elementów.

W trakcie debaty można przesyłać pytania za pośrednictwem czatu na Youtube. Transmisja debaty dostępna będzie na stronie Biblioteki »

Spotkanie będzie również dostępne w archiwum na kanale YouTube Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Opracowanie tekstu: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

 

O cyklu spotkań „Azjatyckie dylematy”

Profesor Krzysztof Galikowski

„Jest to pierwsza od wielu lat prezentacja publiczna różnych problemów współczesnej Azji, jej relacji z Polską i światem. Cały kurs może dać zupełnie niezłą orientację osobom interesującym się tym kontynentem, studentom sinologii oraz stosunków międzynarodowych” - mówi prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS.

Formuła spotkań

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej w Warszawie, popularnego miejsca spotkań i debat, Katedra Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS przygotowała cykl publicznych debat panelowych i prelekcji o Azji Wschodniej „Azjatyckie dylematy”. Spotkania dotyczą stosunków międzynarodowych, spraw wewnętrznych oraz stosunków krajów azjatyckich z Polską.

Począwszy od stycznia 2014 roku, w każdy ostatni czwartek miesiąca odbywały się spotkania „Chiny – nowa potęga”. Nowy cykl. „Azjatyckie dylematy” przybliży problemy Azji we współczesnym świecie.

W roli prelegentów i panelistów wystąpią najlepsi specjaliści z kraju i zagranicy, w tym praktycy z polskich instytucji państwowych. Spotkania organizowane są we współpracy z innymi instytucjami, w tym Warszawską Szkołą Reklamy, dzięki której nagrania debat dostępne są na stronach internetowych Uniwersytetu SWPS i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Organizatorzy

  • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Współpraca

  • Centrum Badań Azji i Pacyfiku ISP PAN
  • Katedra Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS
  • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej
  • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

logotypy Azjatyckie dylematy

Studia azjatyckie na Uniwersytecie SWPS

Kierunek Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia oferowany na Uniwersytecie SWPS w Warszawie to studia unikatowe w Polsce i Europie.

Program kształcenia kładzie nacisk na praktyczna naukę języka chińskiego i umiejętność wykorzystywania go w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych (720 godzin nauki). Studenci studiów azjatyckich poznają także kultury regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość. Dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki. Zdobywają elementarne kompetencje do współpracy z Azjatami ze wszystkich kręgów cywilizacyjnych Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin jako największego i najbardziej znaczącego kraju regionu.

Uczelnia oferuje dodatkowy semestr nauki języka chińskiego na uczelniach w Chinach oraz pomaga w uzyskaniu stypendiów na naukę w Azji.

więcej o kierunku »

Termin i miejsce spotkania

28 stycznia 2020 r. (czwartek), w godz. 18.00-19.30
Transmisja online odbędzie się na stronie Biblioteki »

Archiwum spotkań z cyklu „Azjatyckie dylematy” »