Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Rola biegłych sądowych w świetle ustawy dotyczącej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Rola_bieglych_sadowych_w_swietle_ustawy_swps.jpg

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. reguluje postępowanie wobec osób po odbyciu kary więzienia cierpiących na zaburzenia psychiczne i stwarzających zagrożenie dla życia czy zdrowia innych. Wspominany akt prawny dał podstawę do stworzenia Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Aby sąd mógł uznać osadzonego za niebezpiecznego dla społeczeństwa, musi posiadać opinie biegłych psychologów, seksuologów i psychiatrów. Na odpowiednie zaopiniowanie czeka się niekiedy bardzo długo. KOZZD z powodu przeludnienia zamknął przyjęcia, a osoby, które zostały tam umieszczone w trybie zabezpieczenia cywilnego, nie powinny tam przebywać. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 marca 2021 r. (III CZP 89/19) przesądziła, że jest to niedopuszczalna podstawa prawna. 

Co mogłoby pomóc w poprawie obecnie istniejącego systemu opiniowania? Czy często się zdarza pozbawianie wolności po odbyciu kary osób, które do Ośrodka nie powinny trafić? Co mogłoby pomóc w poprawie obecnego systemu? Dr Ewa Dawidziuk, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, będzie o tym rozmawiać z Agnieszką Welento-Nowacką – biegłą psychiatrą, Agatą Kowalską – biegłą psycholog oraz Marcinem Borowskim – biegłym psychologiem i seksuologiem.

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy. Link do spotkania za pośrednictwem Zooma uczestnicy otrzymają mailowo.

23 marca 2021 r.
18.00–20.00
online

Eksperci

Agata Kowalska

Agata Kowalska – psycholog kliniczny diagnosta. Od 2012 r. pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ukończyła całościowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej. Sporządza opinie psychologiczne na potrzeby sądów, prokuratur i organów ścigania. Od 2016 r. jest biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu seksuologii klinicznej. Jako wykładowca w Uniwersytecie SWPS prowadziła m.in. moduł z klinicznej diagnozy psychologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, uczestniczy w konferencjach tematycznie związanych z zawodem, niekiedy jako prelegent. Doświadczenie opiniodawcze zdobywała głównie w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Agnieszka Welento-Nowacka

Agnieszka Welento-Nowacka – lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, związana z psychiatrią od 16 lat. Od 8 lat kieruje Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Jest jedną z pierwszych osób wdrażających i używających w Polsce Ustrukturyzowanej Profesjonalnej Oceny Ryzyka Przemocy oraz opartych na tej metodzie narzędzi HCR20 v3 i SAPROF. Bierze udział w badaniach naukowych, mających na celu określenie użyteczności powyższych narzędzi w psychiatrii sądowej i więziennictwie. Ocena prawdopodobieństwa popełnienia czynów z użyciem przemocy jest tematem jej przewodu doktorskiego. Posiada również doświadczenie psychoterapeutyczne, które zdobyła pracując przez 6 lat na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz odbywając szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Jako lekarz styka się na co dzień z problemami dotyczącymi wykonywania środków zabezpieczających w Polsce i stara się podejmować działania mogące poprawić funkcjonowanie psychiatrii sądowej w Polsce. Opiniuje jako biegły psychiatra w sprawach karnych, cywilnych i na rzecz Ustawy z 22 listopada 2013 roku. Wielokrotnie brała udział w konferencjach dotyczących zagadnień związanych z tą ustawą, jest autorką rozdziału dotyczącego roli biegłego psychiatry w monografii „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa”.

Marcin Borowski

Marcin Borowski – psycholog, certyfikowany seksuolog EFS (European Federation of Sexology) i ESSM (European Society of Sexual Medicine), członek European Society of Sexual Medicine i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej w SWPS. Abiturient czteroletniego studium psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. ukończył także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych. Posiada tytuł „EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS)”. Pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, wcześniej także w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także poradni zdrowia psychicznego jako psycholog i seksuolog. Na różnych uczelniach (Uniwersytet SWPS, Akademia Pedagoiki Specjalnej) prowadził wykłady z zakresu diagnozy psychologicznej i seksuologicznej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego i sądowo-seksuologicznego. Jest powoływany jako biegły z zakresu psychologii oraz seksuologii, w tym charakterze bierze udział w postępowaniach karnych i cywilnych. Na potrzeby organów procesowych sporządził ponad tysiąc opinii sądowych. Specjalizuje się w diagnozie klinicznej psychologicznej i seksuologicznej, terapii seksualnej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji psychiatrycznych i seksuologicznych.

Prowadząca

Ewa Dawidziuk

dr Ewa Dawidziuk – adiunkt w Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w prawie karnym wykonawczym. Zajmuje się funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności, w tym izolacją postpenalną, oddziałami psychiatrii sądowej, placówkami dla nieletnich i jednostkami penitencjarnymi. Jedna z redaktorek monografii „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa” wydanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w module prawa osób pozbawionych wolności.

Termin i miejsce

23 marca 2021 r., godz. 18.00–20.00
online

Kontakt

dr Ewa Dawidziuk
e-mail: [email protected]

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
 
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły