Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prawne aspekty aborcji

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/checking-for-pregnancy2.jpg

 

Jak w polskim prawie kształtowały się w XX i XXI wieku przepisy dotyczące aborcji? Kto ponosi odpowiedzialność karną za nielegalne przerwanie ciąży? Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów do odpowiedzialności karnej może być pociągnięta także matka dziecka, która przerywa ciążę wbrew przepisom ustawy? Czym jest i jak zrodził się tzw. kompromis aborcyjny? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładu otwartego „Prawne aspekty aborcji”, który wygłosi dr Piotr Jóźwiak.

 

spotkanie

maj18 2016

Poznań

 

 

258 piotr jozwiak

Prelegent

dr Piotr Jóźwiak – doktor nauk prawnych. W poznańskiej SWPS prowadzi zajęcia z prawa karnego, prawa karnego skarbowego. Specjalizuje się również w prawie prasowym, prawie sportowym oraz prawie dyscyplinarnym. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach prawniczych: „Palestra”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. W latach 2008-2012 był członkiem Rady Programowej Telewizji Poznań.

 

Termin i lokalizacja

18 maja 2016 r., godz. 17.00-18.30, sala 001
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Zgłoszenia

Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego »