Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Efekt kameleona. Co zyskujemy, a co tracimy naśladując innych?

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/kameleon.jpeg

Czy każdy jest społecznym kameleonem? Dlaczego naśladownictwo może być szkodliwe? Co naśladować, aby wywrzeć wpływ na drugą osobę? Zapraszamy na spotkanie z dr. Wojciechem Kuleszą, podczas którego będziemy rozmawiać o książce „Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa”. Problematykę nieświadomego i automatycznego kopiowania zachowań ludzi omówmy na spotkaniu w poznańskim wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS.

spotkanie

maj
23 2016

Poznań

Naśladowanie się ludzi jest zjawiskiem tak powszechnym i oczywistym, że na co dzień go nie dostrzegamy. Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Idealna synchronizacja jest sednem tańca: czujemy pasję tancerzy, pożądanie, wzajemne zauroczenie, widzimy historię ich miłości.

Obserwujemy to zjawisko patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na palcu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność głównego bohatera Leonarda Zeliga „efektem kameleona”.

Autor najnowszej książki opisującej ten fenomen podczas spotkania przybliży to jedno z najbardziej - jak się okaże - kluczowych ludzkich zachowań. Będzie zachęcał do refleksji nad tym, co nam to zachowanie daje?

Naśladowanie ma ogromny wpływ na budowanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Synchronizacja zachowań zwiększa skłonność ludzi do współpracy oraz ich chęć niesienia pomocy innym, buduje zaufanie. Efekt kameleona ma większe znaczenie, niż jesteśmy skłonni mu przypisywać. więcej informacji o książce »

258 wojciech kulesza

Dr Wojciech Kulesza

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS pełni funkcję p.o. Kierownika Katedry Psychologii Społecznej i Międzykulturowej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu mimikry, czyli naśladownictwa zachowań i mowy ludzi. Silnie angażuje się również w zagadnienia psychologii miłości.Jest autorem artykułów krajowych i zachodnich, przeglądów teoretycznych, rozdziałów w książkach (po polsku i po angielsku). Występuje na konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2007 roku został stypendystą Polityki. Był nominowany do dwóch wyróżnień: nagrody Prezydenta M.St. Warszawy oraz  im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Realizował szereg projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Poza badaniami  angażował się w reformę szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W 2010 roku był nominowany przez Panią Minister prof. Barbarę Kudrycką na członka grupy doradczej młodych naukowców. Do grudnia 2013 był członkiem ministerialnego zespołu opiniującego wnioski dotyczące finansowania popularyzacji wyników badań polskich naukowców (do 2012 jego przewodniczącym). W latach 2012 - 2013 przebywał na stypendium naukowym na Florida Atlantic University. 

Termin i miejsce

23 maja 2016 r., godz. 17.00
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Zgłoszenia

Wstęp wolny. Aby zapisać się na wykład, należy wypełnić formularz internetowy.