Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Debata „Blaski i cienie cyfrowej rewolucji”

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/new-media-people.jpg

Wpływ internetu i nowych technologii na codzienne funkcjonowanie człowieka jest przedmiotem interdyscyplinarnej debaty „Blaski i cienie cyfrowej rewolucji”, która odbędzie się na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. W spotkaniu wezmą udział eksperci z Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Akademii Leona Koźmińskiego, na co dzień zajmujący się tematyką cyberprzestrzeni.

spotkanie

czerwiec15 2016

Wrocław

Debata

Świat po cyfrowej rewolucji

  • godz. 15.30-18.30
  • debata

Internet stał się dla wielu jego użytkowników naturalną przestrzenią funkcjonowania. Coraz więcej codziennych aktywności wykonujemy właśnie w cyberprzestrzeni. Jak pokazują jednak badania naukowe, wpływ jaki rzeczywistość wirtualna wywiera na nas, jej „mieszkańców”, jest niekiedy zatrważająco silny. Internet oddziałuje zarówno na sferę emocjonalną, poznawczą, jak i moralną jego użytkowników. Celem debaty jest przyjrzenie się temu oddziaływaniu w sposób maksymalnie interdyscyplinarny – udział w niej wezmą przedstawiciele kilku odrębnych dziedzin nauki, zajmujący się badaniem internetu.

– Choć internet jest masowo używany zaledwie od dwudziestu lat, to obecnie nie wyobrażamy już sobie życia bez niego. Kontakty twarzą w twarz coraz częściej są uznawane przez internautów za swoiste „second life”, odnosząc się do tytułu znanej gry. Internet jest jednak także wyjątkowo trudnym polem do badań, wymagającym współpracy naukowców z wielu odrębnych dziedzin nauki. Celem debaty jest spojrzenie na blaski i cienie cyfrowej rewolucji z jak najszerszej, interdyscyplinarnej perspektywy – opowiada o wydarzeniu jego pomysłodawca Jakub Kuś (Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu).

Paneliści

W debacie wezmą udział:

prof. Jacek Pyżalski – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

dr Magdalena Kamińska – doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: cyberkultura, archeologia i genologia mediów audiowizualnych. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz 4 monografii: „Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji”, „Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej” oraz „Cultural Theory and History: Innovation”. Aktualnie przygotowuje drugi tom „Niecnych memów” oraz monografię „Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii filmu grozy”.

dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy polskiej prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

dr Jarosław Kulbat – psycholog społeczny Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Interesuje się problematyką wpływu społecznego w różnych jego formach.

Jakub Kuś - psycholog nowych technologii Uniwersytet SWPS Wrocław 1mgr Jakub Kuś – psycholog nowych technologii. Zajmuje się wpływem wywieranym przez nowe technologie na funkcjonowanie człowieka i jego psychikę. W swojej pracy koncentruje się w szczególności na tym, w jaki sposób korzystanie z internetu oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka.

dr Michał Rudy – kierownik studiów podyplomowych „Prawo weterynaryjne i sanitarne” na Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się również prawem nowych technologii m.in. zagadnieniem samoświadomych robotów, w kontekście odpowiedzialności prawnej.

Spotkania towarzyszące

 


Ja w sieci – czyli kto?

  • godz. 13:30-15:00, sala 122
  • warsztat

Zastanawiałeś się nad swoim obrazem w sieci? W jaki sposób warto kreować swój wizerunek online, by uniknąć hejtu? Co zrobić, gdy fala agresywnych i obraźliwych komentarzy pojawi się już w sieci? Warsztat „Ja w sieci – czyli kto” to próba odpowiedzi na te pytania, a zarazem okazja, by poznać narzędzia, dzięki którym można w sposób praktyczny i jednocześnie rozsądny korzystać z internetu.

O prowadzących

Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka – studentki czwartego psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Prowadzą warsztaty psychologiczne z młodzieżą na tematy im bliskie m.in.: efektywne zarządzanie czasem, autoprezentacja, cyberbullying. Pracują na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w ramach projektu Strefa Młodzieży. Ukończyły kurs na edukatora antyprzemocowego, zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. Współautorki projektu cyberbullying we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, absolwentki we wrocławskiej szkole dla trenerów biznesu „Moderator”. Prowadzą prelekcje uświadamiające młodzież i dorosłych nt. zagrożeń w sieci (współpraca np. z Empikiem, Multikinem).

 

 

Internet w umyśle: za pomocą jakich metafor konceptualnych rozumiemy internet i jak są one umotywowane?

  • godz. 14:00-15:00, sala 127
  • seminarium

Metafory konceptualne są jednym z kluczowych zagadnień językoznawstwa kognitywnego. W myśl czołowych przedstawicielu tego nurtu, np. George’a Lakoffa, są one wszechobecne w języku. Metafory można określić jako silnie umotywowane struktury semantyczne pozwalające na zrozumienie abstrakcyjnych i skomplikowanych konceptów oraz wręcz decydujące o tym, w jaki sposób będą one doświadczane przez jednostkę. Internet zdecydowanie jest zjawiskiem złożonym, a zatem na jego rozumienie będą się składały różne metafory konceptualne. Być może ich analiza pozwoli spojrzeć na internet od strony motywacji kryjących się za jego postrzeganiem.

O prowadzącej

mgr Patrycja Karpińska – anglistka, absolwentka Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawę doktorską pisze pod kierunkiem dra hab. Marka Kuźniaka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się przekładem i jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami. Współpracuje z zespołem badawczym The Wrocław Fashion Project. Zajmuje się również tłumaczeniem artykułów naukowych z zakresu socjologii.

Termin i miejsce

15 czerwca 2016 r., godz. 13:30-18:30
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Organizator

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet SWPS