Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS podejmuje współpracę z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Adam Bodnar i przedstawiciele Sądu Arbitrażowego przy KIG podpisali porozumienie o współpracy, fot. Helena Imszenik
float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Porozumienie_WP_i_KIG.jpg

26 listopada 2021 r. dziekan Wydziału Prawa w Warszawie prof. Adam Bodnar podpisał w imieniu Uniwersytetu SWPS porozumienie z przedstawicielami Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Tym samym obie strony zadeklarowały chęć ścisłej współpracy w obszarze wymiany doświadczeń i informacji, a także możliwość realizacji praktyk w Sądzie Arbitrażowym przez studentów Wydziału Prawa. Zawarte porozumienie zakłada również zaangażowanie we współorganizację różnego rodzaju wydarzeń, takich jak konferencje, seminaria czy szkolenia.

 

Postępowanie arbitrażowe coraz popularniejsze

Wiedza na temat postępowania arbitrażowego to ważna kompetencja studentów prawa z uwagi na fakt, że w ostatnich latach staje się ono coraz istotniejszą formą rozwiązywania sporów i nierzadko stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego postępowania przed sądami powszechnymi. Dziekan warszawskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prof. Adam Bodnar wyszedł z takiego właśnie założenia, decydując się na podjęcie współpracy z Sądem Arbitrażowym przy KIG na rzecz poprawy efektów kształcenia w zakresie polubownego rozstrzygania sporów oraz arbitrażu instytucjonalnego.

Na mocy zawartego porozumienia studenci Wydziału Prawa (ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunku Prawo w biznesie) będą mogli podejmować praktyki przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Tamtejsi eksperci będą natomiast mogli dzielić się swoją wiedzą w ramach różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Wydział Prawa.

 

Adam Bodnar i przedstawiciele Sądu Arbitrażowego przy KIG podpisali porozumienie o współpracy, fot. Helena Imszenik

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest najbardziej cenionym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce. Rośnie jego popularność w tej części Europy – już prawie 20 proc. spraw ma charakter międzynarodowy, zaś na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Jego historia sięga początków 1950 r. Wówczas został powołany pod nazwą  Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego i funkcjonował pod nią do 1990 r. jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 r. kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Studia przygotowujące do prawnej obsługi biznesu

Prawo w biznesie to wyjątkowy kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Jako uzupełnienie podstawowej wiedzy o prawnej obsłudze firm, twórcy kierunku oferują zajęcia z zarządzania konfliktem i prowadzenia negocjacji. Na ostatnim roku studenci wybierają przedmioty o tematyce prawniczej lub z zakresu zarządzania.

 

Prof. Adam Bodnar - Uniwersytet SWPS

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Zobacz biogram