Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Praca doktorska naukowczyni z naszej uczelni z wyróżnieniem Polskiej Akademii Nauk

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/doktorat-a-golinskiej.jpg

Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Golińska, która niedawno dołączyła do kadry naukowej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Badaczka różnic międzykulturowych oraz ekspertka w zakresie zarządzania kompetencjami, oficjalnie otrzymała tytuł doktora nauk 8 października 2021 r. W swojej rozprawie doktorskiej zatytułowanej „Akulturacja obcokrajowców w Meksyku – orientacje akulturacyjne a przystosowanie w kraju kolektywistycznym” skupiła się na opisie przebiegu akulturacji cudzoziemców w Meksyku. Grupę badawczą stanowili studenci, emeryci, a także pracownicy biznesu międzynarodowego. Dr Golińska zbadała modele akulturacji wymienionych grup, a także pokazała różnice w jej przebiegu w zależności od pochodzenia etnokulturowego, typu emigracji czy statusu przedstawicieli mniejszości w kraju kolektywistycznym, jakim jest Meksyk. Promotorką wyróżnionej pracy doktorskiej była prof. dr hab. Anna Kwiatkowska.

 

Agnieszka Golińska

dr Agnieszka Golińska – psycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej. Interesują ją losy menedżerów oraz profesjonalistów, którzy zdecydowali się na emigrację – głównie na obszarze Ameryki Łacińśkiej. Ma na koncie projekty badawcze realizowane w m.in. w Wielkiej Brytanii, Polsce, Meksyku oraz USA. Zobacz biogram