Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Naukowcy z naszej uczelni w Polskiej Akademii Nauk

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/nowi-czlonkowie-pan.jpg

Z dumą i radością informujemy, że podczas 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk dokonano wyboru nowych członków PAN. Do grona najznakomitszych osobistości ze świata nauki – jako członek korespondent PAN – dołączyła prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, kierowniczka Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi na Uniwersytecie SWPS. Z kolei prof. dr hab. Dariusz Doliński, kierownik Katedry Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii we Wrocławiu, który do tej pory był członkiem korespondentem, został członkiem rzeczywistym PAN.

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową założoną w 1952 r. w Warszawie. Jej misją jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służąca społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej. W jej skład wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Liczba członków krajowych to maksymalnie 350 osób. Członkowie Akademii wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i autorytetem w środowisku naukowym. Do tego zaszczytnego grona należą również inni naukowcy z naszej uczelni: prof. Edward Nęcka oraz prof. Bogdan Wojciszke (członkowie rzeczywiści), a także prof. Hubert Izdebski (członek korespondent).

Aleksandra Łuszczyńska

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska – wybitna badaczka zajmująca się psychologią zdrowia i psychologią kliniczną. Interesuje się psychologicznymi wyznacznikami zachowań zdrowotnych (np. dieta, aktywność fizyczna, profilaktyka zdrowotna) oraz czynnikami poprawiającymi jakość życia wśród osób, które przeżyły skrajny stres lub zmagają się z chorobą przewlekłą. Projektuje interwencje służące zmianie zachowań, przekonań i poprawie zdrowia oraz ocenia ich efektywność. W ramach projektu TEMPEST kierowała zespołem przygotowującym program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci oraz młodzieży w krajach europejskich. Zobacz biogram

Dariusz Doliński

prof. dr hab. Dariusz Doliński – jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej, szczególnie zachowań konsumenckich oraz weryfikacji technik używanych przez ludzi do tego, aby efektywnie wpływać na innych. Zobacz biogram