Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wspieramy Wolną Ukrainę!

float_intro: images/STRONA-GLOWNA-SLIDER/SWPS_SG_ua_3a_2000x1316.jpg

Drodzy Państwo,

to trudny dzień dla naszych przyjaciół z wolnej Ukrainy. Wielu z nich jest wśród nas. To czas, w którym możemy i powinniśmy okazać im nasze szczególne wsparcie.

W związku z bieżącymi wydarzeniami, już w ubiegłym tygodniu powiadomiliśmy naszych studentów i studentki z Ukrainy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i porady prawnej realizowanej w ramach uczelni.

Pozostajemy w kontakcie z przewodniczącymi Samorządów Studenckich wszystkich kampusów, rozpoznając sytuację studiujących u nas osób z Ukrainy i możliwe formy wsparcia. Wśród naszych studentek i studentów mamy kilkaset osób pochodzenia ukraińskiego.

Liczę na Państwa wrażliwość, gesty wsparcia i solidarności okazywane naszym przyjaciołom z Ukrainy, których uczymy i z którymi pracujemy.
Zachęcam również do zapoznania się ze stanowiskiem środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę - wyrażające pełną solidarność z narodem ukraińskim - opublikowanym przez KRASP.

Drodzy przyjaciele z wolnej Ukrainy. Jesteśmy z Wami i będziemy.

prof. Roman Cieślak
Rektor Uniwersytetu SWPS


Пані та панове,

це важкий день для наших друзів із вільної України. Серед нас їх багато. Це час, коли ми повинні виявити їм свою особливу підтримку та турботу. У зв’язку з поточними подіями, минулого тижня ми повідомили наших студенток та студентів, аспіранток та аспірантів з України про можливість скористатися безкоштовною психологічною допомогою та юридичною консультацією.

Ми підтримуємо зв’язок із керівниками студентського самоврядування всіх кампусів, слідкуючи за становищем українських студентів, які навчаються у нас, та шукаючи можливі форми підтримки. Серед наших студентів – кілька сотень людей українського походження.

Я розраховую на вашу вразливість, жести підтримки та солідарності до наших друзів з України, яких ми навчаємо і з якими працюємо.

Дорогі друзі з вільної України. Ми з Вами.

проф. Роман Цєсляк
Ректор Університету SWPS

Stanowisko środowiska akademickiego

Oswiadczenie srodowiska akademickiego Ukraina