Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Drzwi Otwarte w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Katowice-wyklad.jpg

Psychologia, psychodietetyka, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy lipcowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy wymiany międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatachwykładach oraz do rozmowy z wykładowcami i studentami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. 

Drzwi Otwarte

lipiec9 2016

Katowice

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS rozpoczną się o godz. 10.00. Do dyspozycji kandydatów będzie dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu SWPS – prof. Katarzyna Popiołek oraz pracownicy i studenci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadawane pytania.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie SWPS będą mogły wziąć udział w tzw. SWPS Tour. Podczas zwiedzania uczelni studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, laboratorium oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury. Kandydaci będą mogli zobaczyć również miejsca, w których nasi studenci chętnie spędzają czas. 

Program

PSYCHOLOGIA

PSYCHOKRYMINALISTYKA

PSYCHODIETETYKA

14.00 – zakończenie Drzwi Otwartych oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Dla osób zainteresowanych kreatywnym podejściem do nauki, o godzinie 14.00 przygotowaliśmy grę edukacyjną pt. „Zniknięcie broKatowego kapelusza”.

Psychologia - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Psychokryminalistyka, psychodietetyka - studia I stopnia
25 kierunków studiów podyplomowych

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Opis wykładów


Szaleństwo i twórczość: ludzki wymiar choroby psychicznej

Czy szaleństwo i twórczość się wykluczają? A może odwrotnie – aby być artystą trzeba być choć trochę szalonym? Jakie są objawy takiego „boskiego” szaleństwa? Czy artysta zdaje sobie sprawę z zaburzenia i chce się poddać terapii? A co za tym idzie – czy leczenie poprawia wydajność pracy twórczej? Celem wykładu jest podjęcie próby odpowiedzi na postawione pytania. Zostaną one zilustrowane za pomocą unikatowych wyników badań naukowych oraz biografii takich twórców jak Carlo Zinelli i Mark Rothko (malarze), Wacław Niżyński (tancerz i choreograf) i Robert Schumann (kompozytor).

Dr Jolanta Życińska jest psychologiem, adiunktem na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. Interesuje się psychologią zdrowia, a szczególnie podmiotowymi i społecznymi zasobami w sytuacji choroby, modelami zmiany zachowań zdrowotnych oraz projektowaniem i ewaluacją oddziaływań w tym obszarze. Jest autorką wielu publikacji poruszających te zagadnienia, między innymi monografii: „O rzuceniu palenia inaczej. Podręcznik dla osób, które chcą rzucić palenie i dla tych, które chcą im w tym pomóc” i „Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji” (współautorka); oraz artykułów w takich czasopismach jak „Quality of Life Research”, „Reports of Practical Oncology and Radiotherapy” czy „Polish Psychological Bulletin”. Wraz z zespołem praktyków opracowała między innymi polską adaptację narzędzia przesiewowego do oceny dystresu (DT) oraz dokonała walidacji narzędzia do oceny zmęczenia wśród pacjentów onkologicznych (BFI), jest także współautorką skróconej wersji testu do pomiaru sensu życia (PIL). Obecnie przygotowuje monografię na podstawie programu badawczego finansowanego przez MNiSW, którego była kierownikiem, na temat motywacji do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie przewlekłej. W latach 2002-2015 była członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Królowa i jej świta – czyli dlaczego w niektórych klasach wszyscy noszą takie same buty

Przeciwdziałając przemocy szkolnej przez długi czas skupiano się na agresorach i ich ofiarach, co było czasochłonne i mało skuteczne. Aż do momentu opracowania Teorii Uczestnictwa Świadka, według której aby przeciwdziałać wykluczaniu i prześladowaniu uczniów należy pozbawić agresora widowni. Czy rzeczywiście? Jak to zrobić? Czy to działa? O tym będzie można dowiedzieć się więcej w czasie wykładu.

Dr Małgorzata Wójcik - zajmuje się przede wszystkim psychologią społeczności, stereotypami, uprzedzeniami, marginalizacją i dyskryminacją. Interesuje się także możliwością przeprowadzania interwencji edukacyjnych w celu zmiany negatywnych stereotypów etnicznych i społecznych młodych ludzi w Polsce. Zajmuję się także tematyką psychologii społeczności oraz Participatory Action Research. Obecnie prowadzi projekt Interwencja Edukacyjna „Bliżej" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który dotyczy badania i zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach gimnazjalnych. W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz fakultet metod jakościowych.


Podpis psychologiczny sprawcy na miejscu zdarzenia

Wykład „Podpis psychologiczny sprawcy na miejscu zdarzenia” poświęcony będzie specyficznym śladom zachowań sprawców na miejscach zdarzeń, które stanowią swoista wizytówkę ich działań. Niektóre z nich posiadają ściśle indywidualny charakter pozwalający na ich wyodrębnienie z grupy osób będących w zainteresowaniu organów ścigania. Z naukowego punktu widzenia, cechy sprawcy prowadzą do tego, że pozostawia on konkretne elementy i wzorce materiałów dowodowych w trakcie popełniania przestępstwa, które następnie pozwalają na jego indywidualna identyfikację. Stąd celem badań dotyczącego charakterystyki sprawcy jest szeroko zakrojona analiza empiryczna tych jego cech, które mogą prowadzić do określonych elementów lub wzorców materiałów dowodowych. Cechy, o których mowa, dzielą się na trzy kategorie: motywy, osobowość i zachowanie. Prelegent zajmie się tymi ostatnimi.

podinsp. dr Bogdan Lach – radca Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na podstawie pracy poświęconej profilowaniu kryminalistycznemu. Biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. W latach 1994 -1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Od 2005 roku radca w Wydziale Kryminalnym. W swojej dotychczasowej karierze stworzył ponad 300 profili psychologicznych i kryminalistycznych n/n sprawców różnych kategorii przestępstw.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Pierwszy profiler policyjny rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor dwóch książek z zakresu psychologii śledczej i kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej w czasopismach krajowych i zagranicznych.


Dlaczego tak trudno zmienić styl życia, a zwłaszcza nawyki odżywiania się

Potrzeby fizjologiczne w tym jedzenie, należą do podstawowych czynności w piramidzie Maslowa. Ta niby prosta funkcjonalność, ostatnimi czasy zaczęła być dla nas bardzo problematyczną kwestią. W XXI wieku jedzenie, ale również forma przygotowywania posiłków stało się dla nas przyjemnością jak i skumulowaniem strapień. Wprowadzenie do psychologii tajemnic utrwala złe nawyki spożywania jedzenia. Dlaczego współcześnie mamy aż tyle zaburzeń odżywiania? Na wykładzie poruszymy różne kwestie, począwszy od funkcji i charakterystyki procesu jedzenia, po zagadnienia dotyczące nawyków żywieniowych oraz stylów jedzenia.

Bożena Boruta Gojny – psycholog, praktyk, psychoterapeuta, posiada certyfikat EPC. Współautorka metody i trener intermentoringu pracowniczego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną. Wieloletni organizator i kierownik ośrodków pomocy psychologicznej, terapii, szkolenia i doradztwa. Współautorka i trener metody intermentoringu oraz podręcznika dla trenerów tej metody. Łączy bezpośrednią pracę psychoterapeutyczną, coachingową i mentoringową z dydaktyką.


Jak Uniwersytet SWPS może Cię zmienić?

Odpowiesz sobie na pytanie czy można zmienić człowieka? Dowiesz się czym jest coaching. Doświadczysz jak studiuje się na Uniwersytecie SWPS. Zdecydujesz co chcesz zmienić i poczujesz, że masz tę moc:!

Dr Beata Kozak - Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W swojej pracy badawczej zajmowała się badaniem genetycznych uwarunkowań różnic indywidualnych w stylach radzenia sobie ze stresem. 

Obecnie zajmuję się tematyką psychologii rozwoju osobistego. Twórca programu specjalności: Psychologia Rozwoju Osobistego: Coaching. Praktykujący trener biznesu (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i coach (członek International Coach Federation). Od 2012 roku adiunkt SWPS Uniwersytetu Humanistycznopołecznego Wydziału Zamiejscowego w Katowicach.


Niezmywalna pieczęć – daktyloskopia w służbie kryminalistyki

Daktyloskopia zajmuje się naukowymi metodami identyfikacji człowieka na podstawie linii papilarnych znajdujących się na opuszkach palców dłoni i stóp. Warsztat „Niezmywalna pieczęć - daktyloskopia w służbie kryminalistyki” pozwolą uczestnikom poznanie tajników jednej z najstarszych, dostępnych kryminalistyce metod identyfikacji człowieka. Podczas zajęć uczestnicy poznają właściwości linii papilarnych, które decydują o możliwości ich wykorzystania do identyfikacji indywidualnej sprawców przestępstw. Nauczą się ponadto jak rozróżniać typy wzorów linii papilarnych oraz szczegółowo je analizować.

Dr Joanna Kabzińska uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w dyscyplinie prawo i specjalności kryminalistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca doktorska dotyczyła problematyki roli wykrywczej i dowodowej portretu pamięciowego. Joanna Kabzińska jest również magistrem psychologii. Studia magisterskie ukończyła w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ ze specjalizacją z psychologii sądowej. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką z pogranicza psychologii i prawa, a przede wszystkim pozyskiwaniem informacji od osobowych źródeł dowodowych (świadków, podejrzanych), śladami pamięciowymi, psychologią podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania procesowego oraz nowymi obszarami badawczymi psychologii prawa.


Psychologia na diecie – czy jedzenie jest związane z (od)wagą?

Jeżeli jesteś ciekawy odpowiedzi na powyższe pytanie, zapraszamy Cię do udziału w naszym warsztacie, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytanie czym jest psychodietetyka oraz jaki jest związek pomiędzy psychologią a żywieniem człowieka. Przyjrzymy się także temu, jakie są psychologiczne i kulturowe funkcje pokarmu oraz jaka relacja zachodzi pomiędzy pokarmem a emocjami. Zastanowimy się dlaczego niektóre diety bywają nieskuteczne oraz jakie zaburzenia mogą współwystępować z nieprawidłową masą ciała.

Kamila Czepczor - Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Współzałożycielka Koła Naukowego Corpusculum Consilii, którego działalność naukowa ogniskuje się wokół zaburzeń odżywiania i obrazu ciała. Współautorka ulotki pomocowej dla osób zmagających się z nadwagą i otyłością (Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania) oraz bloga www.wokol-ciala.parkpsychologii.pl. W ramach katowickiej Strefy Młodzieży prowadzi warsztat pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Czy szczupły zawsze równa się zdrowy?”.

Katarzyna Kościcka - Studentka V roku psychologii, interesuje się zagadnieniami z zakresu psychodietetyki, psychologii społecznej oraz klinicznej dotyczących zaburzeń odżywiania, obrazu ciała, niezadowolenia z niego. Jest współzałożycielką i przewodniczącą Koła Naukowego Corpusculum Consilii, prowadzącego badania związane z zaburzeniami odżywiania oraz współautorką ulotki pomocowej dla osób zmagających się z nadwagą i otyłością (Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania). Wraz z Kamilą Czepczor pisze bloga w serwisie Park Psychologii, występuje czynnie na konferencjach naukowych.

Gra edukacyjna


Zniknięcie broKatowego kapelusza

Bal broKatowych kapeluszy jest tradycyjnym wydarzeniem na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. W tym roku, specjalnie na tę okazję Pani Dziekan postanowiła upiec specjalny tort, w którego skład dodała wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności. Wypiek prezentował się przepięknie. Jego lukrowana polewa smacznie połyskiwała, a całości dopełniał broKatowy kapelusz, znajdujący się na szczycie. Niestety tuż przed uroczystością zastępca przewodniczącej samorządu zorientowała się, że owy kapelusz, wraz z kawałkiem tortu, zaginął.

Kto jest sprawcą? Dlaczego ukradł kapelusz? Jak pyszny był tort? "Zniknięcie broKatowego kapelusza" to gra edukacyjna składająca się z dziesięciu etapów, w których przeplata się wiedza z zakresu psychologii, psychokryminalistyki oraz psychodietetyki. Uczestnicy wcielą się w role członków zespołów techników kryminalistycznych, dla których studenci przygotowali wiele zagadek. Ich rozwiązanie prowadzi do sprawcy oraz odkrycia motywu zawłaszczenia broKatowego kapelusza.

Termin i miejsce

9 lipca 2016 r. godz. 10.00-14.00
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska 
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.