Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Charzyńskiej

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 28 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Charzyńskiej pt.: „Duchowe radzenie sobie i cnoty moralne a jakość życia osób uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

czerwiec28 2016

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Irena Heszen

Promotor pomocniczy

  • dr Ewa Gruszczyńska

Recenzenci

  • dr hab. Maria Straś-Romanowska
  • dr hab. Jan Chodkiewicz

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece uczelnianej. Recenzje oraz streszczenie rozprawy umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Psychologii.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

28 czerwca 2016 r.
godz.12.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala S302