Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zmiana przez design vol. 5 – wystawa prac studentów grafiki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wystawa_7.jpg

Jak mawiał Brian Reed: „Wszystko zostało zaprojektowane, ale niewiele rzeczy zostało zaprojektowanych dobrze”.  Dobrze, czyli w sposób uwzględniający  przede wszystkim potrzeby odbiorców i służący rozwiązywaniu ich problemów. W tym kontekście studenci grafiki Uniwersytetu SWPS szukali problemów projektowych, z którymi mogliby zmierzyć się jako projektanci. Efekt? Kilkanaście inspirujących, autorskich prac prezentowanych w przestrzeni miejskiej we Wrocławiu. 

wystawa

lipiec15-31 2016

Wrocław

Design zmienia świat

– Zmiana przez design jest możliwa – przekonują studenci grafiki. Dodajmy, że to zmiana na lepsze, która polega na rozwiązywaniu konkretnych problemów określonych grup społecznych. Nieprzypadkowo hasło przewodnie prezentowanych w tym roku prac brzmi: Projektuj dla ludzi, projektuj z ludźmi i projektuj o ludziach”. 

Podczas przygotowań do wystawy młodzi twórcy skupili się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczy designu zorientowanego na człowieka (human centered design). Zgodnie z tą ideą główny nacisk w projektowaniu powinien być położony nie na przestrzeń, lecz na relacje społeczne.

Z kolei drugie z podejmowanych zagadnień, design partycypacyjny (participatory design) zakłada, że osią projektowania jest człowiek i jego potrzeby. W tym ujęciu proces projektowania czy to przestrzeni, czy nowego produktu lub usługi powinien zawsze uwzględniać odbiorcę i służyć rozwiązywaniu jego problemów. 

O wystawie

O rozwiązywaniu problemów projektowych sporo mogą powiedzieć studenci grafiki. Przy ulicy Oławskiej, tuż obok wrocławskiego rynku, można oglądać efekty ich kilkumiesięcznej pracy.

Część wystawianych prac została zrealizowana przez studentów grafiki oraz wychowanków Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących w Międzygórzu. Efektem współpracy i odważnych eksperymentów są projekty pomocy dydaktycznych dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Przykład? Projekt gry towarzysko-edukacyjnej „Materializm” dla osób niewidomych, opierający się na doświadczeniach haptycznych, czyli związanych z komunikowaniem się za pomocą zmysłu dotyku. Gra ma rozwijać umiejętności rozpoznawania różnego typu tekstur, które występują w otaczającej nas rzeczywistości, co może mieć praktyczne zastosowanie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową np. podczas ubierania się. Instrukcję do dwuosobowej gry przeznaczonej zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych napisano alfabetem Braille’a.

Wrocławianie będą mieli także okazję zobaczyć projekty przedmiotów, które na co dzień ułatwiają i uprzyjemniają nam życie – aplikacji mobilnych, gier komputerowych, systemów orientacyjnych. I naocznie przekonać się, że zmiana przez design nie tylko jest możliwa, lecz także jak jej dokonać. 

wystawa 1

wystawa 3

wystawa 5

wystawa 4

Grafika na Uniwersytecie SWPS

Grafika oferowana przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Studia obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji i kompetencji społecznych, które są atutem na rynku pracy przemysłów kreatywnych (creative industries).

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

Design to pojęcie, które nie można ograniczać ani sztywnymi ramami paradygmatu, ani praktyką rynkową. Jego istotą jest sprawne rozwiązywanie problemów użytkowników. Podczas studiów graficznych staramy się uczyć naszych studentów krytycznego i analitycznego patrzenia na zastaną rzeczywistość. Zależy nam także, by nasi studenci mogli wykazać się umiejętnościami naukowej syntezy, niezbędnymi do rozwijania kreatywnej postawy wobec otaczającego ich świata.

dr Krzysztof  Moszczyński

 

Zobacz także: studia graficzne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu »

Termin i miejsce

15-31 lipca 2016 r. 

ul. Oławska, Wrocław