Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Psychoterapia uzależnień

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/buying-drugs.jpg

Kiedy mówimy o uzależnieniu? Dlaczego tracimy kontrolę nad wykonywaniem niektórych czynności? Jaki rodzaj terapii wybrać by uwzględniały zmienną motywację osoby uzależnionej, uwikłanie w różne problemy czy chwiejność emocjonalną? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas wykładu Małgorzaty Kowalcze i Agnieszki Kolano na temat zintegrowanej psychoterapii uzależnień, który odbędzie się w ramach Strefy Psyche Ekstra 13 września na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Wykład

Zintegrowana psychoterapia uzależnień

Wokół psychoterapii osób uzależnionych zawsze pojawiało się wiele pytań i kontrowersji. Podstawowe dylematy to m.in.:

  • psychoterapia indywidualna, grupowa czy społeczność terapeutyczna
  • abstynencja czy redukcja szkód jako cel terapeutyczny
  • psychoterapia behawioralno-poznawcza, psychodynamiczna, systemowa czy integracyjna
  • psychoterapia czy farmakoterapia
  • psychoterapia konfrontująca czy motywująca

W wykładzie ustosunkujemy się do tych dylematów i zwrócimy uwagę na wielopłaszczyznową problematykę osób uzależnionych oraz konieczność indywidualnego podejścia do pacjenta w planowaniu terapii. Spróbujemy uzasadnić znaczenie psychoterapii integracyjnej prowadzonej w oparciu o różne paradygmaty teoretyczne, dostosowanej do możliwości i problemów pacjenta.

O prowadzących

mgr Małgorzata Kowalcze - Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta uzależnień i superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Asystent psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami depresyjnymi, nerwicowymi i zaburzeniami osobowości, w diagnostyce, psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii grupowej. Prowadzi szkolenia dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu terapeuty i instruktora uzależnień.

mgr Agnieszka Kolano - Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Psycholog, superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej w poradni zdrowia psychicznego oraz poradni leczenia uzależnień.

Termin i miejsce

  • 13 września 2016 r., godz. 17.00-18.30, aula
    Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9