Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

O pracy biegłego psychologa

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/psychologist.jpg

Zapotrzebowanie na dobrych ekspertów-psychologów w obszarze stosowania prawa, jest wciąż ogromne. Wymaga się, aby psycholog pełniący konkretne zadania opiniodawcze zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym był do tego przygotowany. O tym kim jest biegły sądowy psycholog będzie się można dowiedzieć podczas wykładu 15 września, który wygłosi dr Bogdan Lach - emerytowany podinspektor Policji, psycholog biegły z zakresu psychologii profilowania, specjalista w dziedzinie przestępczości brutalnej, porfiler policyjny.

Spotkanie odbędzie się w ramach Strefy Psyche Ekstra na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Wykład 

Obszary pracy biegłego psychologa

W obecnej dekadzie obserwuje się gwałtowny wzrost zapotrzebowania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości na działania wspomagające biegłych sądowych psychologów. Kim jest biegły sądowy psycholog? Jak można stać się biegły sądowym? Na czym polega jego praca? Jakie musi spełniać wymagania? Jak wygląda jego warsztat pracy? Podczas wykładu zostaną szczegółowo omówione niektóre obszary praktycznej sądowej działalności psychologów.

O prowadzącym

dr Bogdan Lach - emerytowany podinspektor Policji. Psycholog biegły z zakresu psychologii profilowania, specjalista w dziedzinie przestępczości brutalnej, porfiler policyjny. Stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych w sprawach zabójstw, zgwałceń, pedofilii oraz podpaleń. Uczestniczył min. w takich sprawach jak Wampira z Sosnowca Piotra S, seryjnego zabójcy prostytutek Mariusza H, wielokrotnego zabójcy z Katowic Leszka R, seryjnego gwałciciela działającego na terenie Katowic Tomasza K oraz w końcowej fazie prowadzonego postępowania w sprawie zabójstwa Krzysztof Olewnika. Biegły sądowy opiniujący w sprawach cywilnych (ubezwłasnowolnienia, o zapłatę zadośćuczynienia) oraz karnych. Wydał ponad 3000 opinii psychologicznych z różnych zakresów w tym ponad 200 w sprawach cywilnych o zapłatę. Od 1999 roku konsultant ds. negocjacji policyjnych. Od lat współpracuje z mediami ogólnopolskimi jako ekspert i komentator wydarzeń kryminalnych. Przez media nazwany „ojcem profilowania psychologicznego w Polsce".

Termin i miejsce

  • 15 września 2016 r., godz. 17.00-18.30, aula
    Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9