Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak trenować pamięć?

float_intro: images-old/2015/Blog/brain4.jpg

Powszechnie wiadomo, że wraz z upływem lat nasza pamięć jest coraz słabsza. Co zatem należy robić, by ją trenować? Jakie są rodzaje pamięci? Na czym polega grupowy trening pamięci? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Przemysław Bąbel podczas wykładu 21 września, który odbywa się w ramach Strefy Psyche Ekstra.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład 

Jak trenować pamięć?

Wykład stanowi wprowadzenie do psychologicznych metod wspomagania pamięci. Punktem wyjścia będzie krótkie omówienie podstawowych rodzajów pamięci oraz drogi informacji od jej spostrzeżenia przez zapamiętanie do przypomnienia. Na tej podstawie szczegółowo zaprezentowanych zostanie 10 zasad wspomagania pamięci oraz oparte na tych zasadach metody wspomagania pamięci: poradniki pamięciowe, programy komputerowe, aplikacje online oraz trening pamięci. Szczególnie wiele uwagi poświęcone zostanie treningowi pamięci jako specyficznej formie grupowego wspomagania pamięci. Choć od wielu lat treningi te cieszą się niezmiennie dużym powodzeniem, to paradoksalnie nie ma wielu ofert kursów, szkoleń czy studiów, które przygotowują do zawodu trenera pamięci czy też pozwalają na doskonalenie już posiadanych kwalifikacji. Niewielka jest też liczba publikacji z tego obszaru, które mają charakter praktyczny. W ramach wykładu wskazane zostaną więc możliwości zdobycia praktycznych umiejętności trenowania pamięci i uzyskania kwalifikacji trenera pamięci.

dr Przemysław Bąbel - pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Badania Bólu. Prowadzi badania nad placebo i bólem. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Autor ponad 50 publikacji naukowych w najlepszych czasopismach krajowych i zagranicznych i przeszło 100 popularnonaukowych. Współautor 7 książek, w tym jedynego podręcznika poświęconego projektowaniu i realizacji treningów pamięci (Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia, Difin, 2011) oraz dwóch książek, prezentujących zastosowania wiedzy o pamięci i procesach uczenia się do podnoszenia skuteczności edukacji (Jak uczyć, żeby nauczyć, WSiP, 2008; 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć? GWP, 2015). Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Psychologia w Szkole oraz współpracownik magazynu psychologicznego Charaktery, którego w latach 2007-2010 był redaktorem naukowym. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy" 2008.

Termin i miejsce

  • 21 września 2016 r., godz. 18.15-19.45, aula
    Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9