Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sad-waga.jpg

Sprawozdanie z konferencji

Przewlekłość postępowania sądowego

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS odbyła się konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”. W trakcie konferencji przedstawiono stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się problematyką przewlekłości postępowania sądowego, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym, w szczególności w kontekście prawa europejskiego. Obrady konferencji poświęcone były orzecznictwu ETPC, analizie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Organizatorzy i patroni

 przeweleklosc sadow logotypy

Konferencję honorowym patronatem objęła prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf (Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego), prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) oraz dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego (Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury). Patronem medialnym konferencji było Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A.

konferencja

czerwiec23 2017

Warszawa

Wystąpienia

Zaproszenie do wygłoszenia wystąpień podczas konferencji przyjęli m.in. sędzia Vincent de Gaetano (Europejski Trybunał Praw Człowieka), Sir Peter Singer (Former Judge of High Court of Justice), prof. zw. dr hab. Lech Garlicki (sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w stanie spoczynku), sędzia SN Józef Iwulski (Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych), dr hab. Marta Romańska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Izba Cywilna Sądu Najwyższego), Renata Degener (zastępca kanclerza Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska (Europejski Trybunał Praw Człowieka) oraz dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ (rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Uczestnicy konferencji

Gości powitała dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS (dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS). Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego), a następnie Sędzia Łukasz Piebiak (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości reprezentujący wszystkie zawody, a także studenci. Wśród słuchaczy byli m.in. sędzia Stanisław Zabłocki (Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej), sędzia NSA Andrzej Kuba (przewodniczący Wydziału II w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego), prokurator Agnieszka Welenc (zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie sądów powszechnych wszystkich szczebli z całej Polski, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Palestry. Na sali zasiedli także goście z zagranicy – sędziowie i prokuratorzy m.in. z Włoch, Portugalii, Grecji, Francji, Rumunii i Niemiec (konferencja była tłumaczona symultanicznie), a także akredytowani przedstawiciele prasy.

Zobacz relacje prasowe:

Materiały Wideo

.
.

Panele dyskusyjne

Kilkuset gości wysłuchało wystąpień ujętych w czterech panelach:

  • Panel I: Przewlekłość postępowania – perspektywa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych,
  • Panel II: Przewlekłość postępowania – założenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i znaczenie dla sądów krajowych,
  • Panel III: Przewlekłość postępowania w prawie unijnym,
  • Panel IV: Przewlekłość a potrzeba szybkości postępowania w sprawach dotyczących interesu małoletnich.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli przyjemność obejrzenia pełnych humoru ilustracji wystąpień panelistów, które malował niezwykle utalentowany rysownik – sędzia Arkadiusz Krupa (autor Ślepym Okiem Temidy). W niedługim czasie wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Strona konferencji »

Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości konferencję organizowała sędzia Aleksandra Rutkowska; z ramienia Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS – dr Olga M. Piaskowska oraz dr Piotr F. Piesiewicz (współtwórcy idei Szkoły Prawa).

Fotogaleria

myFlickr

flickr icon 0 Zobacz więcej zdjęć na Flickr »